Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

Legiony Polskie - Patron Gimnazjum nr 5

      Polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914r. w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. 

    Powołane 3 sierpnia 1914r. przez Naczelny Komitet Narodowy stanowiły oddzielną formację Armii Austrio-Węgierskiej. Skupiły polskie organizacje paramilitarne m. in. oddziały Związku Strzeleckiego "Strzelec", Armię Polską i Polskie Drużyny Strzeleckie. 

   Wobec niepowodzenia wywołania antyrosyjskiego powstania narodowego w Królestwie Kongresowym, Piłsudski podporządkował się NKN. Pod koniec sierpnia rozpoczęto werbunek do Legionów Polskich.

Utworzono Legion Wschodni we Lwowie i Legion Zachodni w Krakowie. 

     Z powodu zajęcia Łowicza przez wojska rosyjskie 2 września 1914r. i różnic wśród tamtejszych polityków Legion Wschodni został wkrótce rozwiązany. Legion Zachodni, początkowo w składzie jednego pułku pod dowództwem Piłsudskiego wziął udział w walkach jako straż tylna wojsk austriackich na linii Nowy Korczyn-Opatowiec na lewym brzegu Wisły. W czasie ofensywy austriacko-niemieckiej poszczególne bataliony wzięły udział w bitwach pod Laskami (22-26 października 1914r.) Anieliniem (22 października). W dniach 16-19 listopada Legiony stoczyły bitwę pod Krzywopłotami. Piłsudski zagrożony zepchnięciem przez wycofującą się pod nadzorem Rosjan armię austriacką na terytorium Cesarstwa Niemieckiego przeprowadził brawurowy manewr znany jako operacja Unia Mała. Wbrew rozkazom austriackim przedarł się z częścią swego pułku korytarzem pomiędzy wojskami rosyjskimi i austriackimi do Krakowa. Po przerwie oddziały te walczyły jako osłona prawego skrzydła armii austriackiej w rejonie Mszany Dolnej, Limanowej, Marcinkowic, Nowego Sącza. W połowie 1914r. sformowano z nich I Brygadę Legionów Polskich. 

     I Brygada stoczyła bitwę pod Łowczówkiem, od marca 1915r. toczyła boje nad Nidą. W ramach letniej ofensywy państw centralnych walczyła na rzeką Pokrzywianką, tocząc walki pod Konarami (16-25 maja), na linii Włostów - Ożarów. Po przekroczeniu linii Wisły przeszła na Lubelszczyznę (walki 4 Pułku Piechoty Legionów pod Jastkowem 30 lipca - 3 sierpnia 1915r. i Kamionką 4-7 sierpnia). W sierpniu I Brygada walczyła na Podlasiu, stoczyła bitwę nad Raśną i Wysokiem Litewskim.

     Sformowany we wrześniu 1914r. 2 i 3  Pułk Piechoty Legionów wraz austriacką komendą zostały przerzucone w Karpaty, 29 października 1914r. stoczyły bitwę pod Młokotowem, walczyły pod Zielonką, Rafajłową, Kirlibabą.

     W marcu 1915r. przeformowano je w II Brygadę Legionów Polskich zwaną Karpacką. Dowódcą II brygady był Józef Haller. W jej skład weszły: 2 Pułk Piechoty Legionów, 3 Pułk Piechoty Legionów, oddział kawalerii i dywizjon artylerii. Brygada walczyła na Bukownie (szarża 2 Pułku Ułanów pod Rokitną) i nad Putrem. 

Józef Piłsudski na Kasztance

kalendarium ważniejszych walk Legionów Polskich

Podczas I Wojny Światowej Legiony Polskie brały udział w walkach z armią rosyjską:

 

- Łowiczówek - 22 - 25 grudnia 1914r. - pierwsza wielka bitwa Legionów Polskich

 

 

 

 

 

 

 

- Rokitna - 13 czerwca 1915r.

 

 

 

 

 

 

 

- Kostiuchnówka - 4-6 lipca 1916r.

 

 

 

 

 

 

 

W lipcu 1916 r. miała miejsce największa bitwa Legionów, Bitwa pod Kosiuchnówką. Wówczas to Legioniści pomimo huraganowego ognia i ciągłych ataków Rosjan przez kilka dni utrzymali linię frontu. Wycofali się dopiero po załamaniu frontu na flankach bronionych przez Węgrów i Czechów. 

     W październiku 1915r. utworzono III Brygadę Legionów Polskich w składzie: IV Pułk Piechoty Legionów i VI Pułk Piechoty Legionów. W październiku 1915r. wszystkie trzy brygady (stan osobowy: I Brygada - ok. 5500, II Brygada - ok. 5000, III Brygada - ok. 6000) rzucono na front na Wołyniu. Jesienią 1915r. wzięły udział w walkach nad Styrem, gdzie stoczyły bitwę pod Kosiuchnówką. W czasie ofensywy Brusiłowa walczyły nad Stochodem. 

     W okresie od 20 września 1916r. do 19 lutego 1918r. Legiony Polskie nosiły oficjalną nazwę: Polski Korpus Posiłkowy. 

skład Legionów Polskich w 1916 roku:

- dowódca, generał brygady Stanisław Puchalski (po lewej)

- szef sztabu, rtm. Filip Kochański-Lubicz

 

Pierwsza Brygada Legionów Polskich:

 

- dowódca brygadier, Józef Piłsudski (po prawej)

- szef sztabu, pułkownik Kazimierz Sosnkowski (po prawej)

 

     20 września 2016r. Legiony przeformowano w Polski Korpus Posiłkowy. 10 kwietnia 1917r. oddziały legionowe zostały ponownie przeformowane w Polską Siłę Zbrojną (Polnishe Wehrmacht). Gdy większość żołnierzy (z I i IIi Brygady) odmówiła przysięgi na wierność obcym monarchom, oddziały te zostały częściowo rozwiązane. Legionistów (byłych poddanych rosyjskich) internowano w obozach w Beniaminowie (oficerowie) i Szczypiornie (podoficerowie i szeregowcy). Pozostali, którzy odmówili przysięgi, a posiadali obywatelstwo austriackie, zostali wcieleni do wojska austrio-węgierskiego i wysłani na front włoski.

     Legioniści w tym zdecydowana większość II Brygady, którzy złożyli przysięgę, zostali także przekazani pod dowództwo austriackie jako Polski Korpus Posiłkowy. Formacja istniała do pokoju brzeskiego z Ukrainą. W proteście przeciwko warunkom traktatu żołnierze PKP pod wodzą Józefa Hallera dokonali przejścia linii frontu pod Rarańczą w nocy z 15 na 16 lutego 1918r. Legioniści, którym nie udało się przebić na stronę rosyjską, byli internowani w obozach na Węgrzech w miejscowościach Marmoros-Sziget i Chust. Przywódcy buntu w PKP, w tym m. in. ksiądz Józef Panaś, pkł. Włodzimierz Zagórski oraz mjr Roman Górecki, byli sądzeni w słynnym procesie legionistów w miejscowości Marmaros-Sziget. 

     Oficerowie i żołnierze "królewiacy" pozostali po rozbiciu Legionów w szeregach Polskiej Siły Zbrojnej, dotrwali do listopada 1918r., dając początek Wojsku Polskiemu.

- Rarańcza - 15-16 lutego 1915r.