obejrzyj prezentacje

przygotowaną

w ramach obchodów

100-lecia Niepodległości Polski

galeria zdjęć - Akademia Dla Niepodległej ...

4 czerwca 2018r. 

1918-2018

W ramach realizacji przez miasto Dąbrowa Górnicza projektu

„Dąbrowa dla Niepodległej" 

klasy IIIc i IIIa gimnazjum 19.09.2018 r. wzięły udział w warsztatach pt.:

„To było tak…”.

Uczniowie uczestniczyli w wykładzie, projekcji filmu „Przystanek Niepodległość” oraz zwiedzili wystawę „Zygmunt Bąbczyński, fotoreporter I Brygady Legionów Polskich”.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019r.

 

"A był taki wrzesień kiedy klasy nie doczekały się uczniów. 1 września 1939 rok rozpoczęła się II wojna światowa, hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski. Nie zapominamy o tych, którzy

w tamtym okresie oddali życie za ojczyznę, bronili honoru Polski,

wpisali się w karty naszej

historii wielką sławą."

 

W krótkiej akademii rozpoczynającej nowy rok szkolny 2018/2019 ogłoszony rokiem dla niepodległej nasi uczniowie nawiązali do wydarzeń z okresu II wojny światowej. 

 

Warto pośród swoich codziennych obowiązków zatrzymać się dziś na chwilę, pomyśleć o tych, którzy swoje życie oddawali w walkach, byśmy mogli dzisiaj żyć w Polce.

Józef Piłsudski (1867-1935),

przywódca ruchu niepodległościowego, marszałek Polski.

 

Był przywódcą Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) oraz inicjatorem powstania tajnego Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego; obie organizacje stały się podstawą dla utworzonych w 1914r. brygad Legionów Polskich. 

 

Równolegle do nich Piłsudski powołał konspiracyjną Polską Organizację Wojskową (POW). W 1917r. wraz z legionistami odmówił złożenia przysięgi na "wierne braterstwo broni z wojskami Niemiec i Austrio-Węgier" co było powodem aresztowania go przez Niemców i osadzenia w twierdzy magdeburskiej. 

 

10 listopada 1918r. wrócił do Warszawy, a w kolejnych dniach (11-14 listopada) objął wojskową i polityczną władzę zwierzchniczą w kraju. 16 listopada wysłał do światowych przywódców telegram notyfikujący powstanie państwa polskiego.

 

20 lutego 1919r. objął urząd Naczelnika Państwa, który miał sprawować do wyborów. Dowodził siłami zbrojnymi w walkach o Małopolskę Wschodnią z Ukraińcami i w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920r. W tym czasie stał na na czele Rady Obrony Państwa. 

 

Był jednym z autorów zwycięstwa w bitwie warszawskiej i bitwie niemeńskiej.

 

O Legionach Polskich oraz działaniach Józefa Piłsudskiego pisaliśmy również tutaj. 23 marca 2011r. Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 13) przyjęło imię Legionów Polskich, więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Ignacy Daszyński (1866-1936),

polityk socja-listyczny, wieloletni działacz, a także przywódca partii socjalistycznej w zaborze austriackim.

 

Po wybuchu I wojny światowej wspierał utworzenie Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej.

 

7 listopada 1918r. stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, który zaproponował bardzo postępowe reformy. Został wyznaczony przez Józefa Piłsudskiego do utworzenia rządu koalicyjnego, ponieważ jednak jego kandydatura nie odpowiadała politykom prawicy Daszyński ustąpił, a rząd stworzył Jędrzej Moraczewski.

 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej był wice-premierem w rządzie Wincentego Witosa. 

Wincenty Witos (1874-1945),

działacz ludowy, od 1895r. związany ze Stronnictwem Ludowym w Galicji. 

 

Początkowo wspierał ideę Legionów Polskich, widząc w Austrio-Węgrzech gwaranta powstania polskiej państwowości.

 

Od 1915r. zaczął popierać ideę endecji zbliżenia z państwami zachodnimi.

 

Jesienią 1918r. stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, przejmującej władzę w zachodniej części zaboru austriackiego.

 

W czasie wojny polsko-sowieckiej był premierem oraz członkiem Rady Obrony Państwa 

Roman Dmowski (1864-1939),

główny twórca ruchu narodowodemokratycznego (Narodowa Demokracja, endecja), pisarz polityczny.

 

Przeciwnik ruchu rewolucyjnego, zwolennik tezy, że dla Polski większym zagrożeniem są Niemcy niż Rosja.

 

Powołał Komitet Narodowy Polski, uznany za oficjalną reprezentację dyplomatyczną Polaków.

 

Skutecznie zabiegał o utworzenie Armii Polskiej we Francji (powstała w 1917r.)

 

Był polskim delegatem na kona konferencję pokojową w Paryżu, w czasie której aktywnie zabiegał o kształt polskiej granicy zachodniej: był też sygnatariuszem traktatu wersalskiego, kończącego obrady konferencji. Dmowski uważał, dla młodego państwa polskiego będzie lepiej, jeśli jego granice nie zostaną, zbyt rozciągnięte w kierunku wschodnim, a wszystkie mniejszości narodowe się zasymilują.

 

W czasie wojny polsko-sowieckiej wchodził w skład Rady Obrony Państwa.

źródło: www.ipn.gov.pl

Pamięć o 11 listopada to szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to hołd składany w postaci pamięci czasu minionego.

To także obowiązek Polaków jako ludzi szanujących wolność narodów. Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę.

Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając w tej walce często wartość najcenniejszą – swoje życie.

 

- Józef Piłsudski (1867-1935),

- Ignacy Daszyński (1866-1936),

- Roman Dmowski (1864-1939),

- Wincenty Witos (1874-1945)

- Wojciech Korfanty (1873-1939)

- Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)

 

"Jesteśmy różni pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna dla której chcemy żyć i pracować".

 

R.Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka (1903)

 

 

 

Materiały przygotowane na podstawie wystawy

#Moja Niepodległa oraz strony www.ipn.gov.pl 

Wystawy można zobaczyć

m. in w Krakowie oraz Żywcu.

Ojcowie Niepodległości 

uroczystości w naszej szkole

Udział w konkursach

VI Miejski Konkurs Dąbrowa Górnicza

w słowach i obrazach 

plakat z okazji 100 rocznicy niepodległości

 

I miejsce: Viktoria Kołodziej, klasa IIIb

Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

 

stolica: Warszawa

 

język urzędowy: polski

 

ustrój polityczny: demokratyczny

 

głowa państwa:

Prezydent RP - Andrzej Duda

 

Hymn: Mazurek Dąbrowskiego

 

 

posłuchaj 

Rok szkolny 2017/2018 "Rokiem dla Niepodległej"

 

W związku ze zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła, że rok szkolny 2017/2018 będzie "Rokiem dla Niepodległej". Nasza szkoła dumnie włącza się w działania edukacyjne związane z upamiętnieniem tak ważnej dla każdego Polaka rocznicy. Na tej podstronie będą prezentowane nasze dotychczasowe dokonania związane z promowaniem postaw patriotycznych wśród społeczności szkolnej.

 

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości to dla całej społeczności szkolnej czas wyjątkowy. Nauczyciele wraz z uczniami upamiętniają tę ważną rocznicę przygotowując akademię, oraz biorąc udział w konkursach związanych z obchodami.

NIEPODLEGŁA

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

1918-2018

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

Rokrocznie w naszej szkole w okolicach dnia 11 listopada odbywa się przygotowana przez uczniów i nauczycieli przedmiotów humanistycznych uroczysta akademia, na niej wspominamy ważne wydarzenia historyczne, które doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy. Na akademii uczniowie uświadomili wszystkim obecnym, jak istotną wartością jest wolność i życie w niepodległym kraju. Uroczystość wzbudziła w społeczności szkolnej refleksję nad postawami patriotycznymi. Uczniowie poczuli przywiązanie do historii, dumę z przynależności do narodu polskiego oraz szacunek do wartości, o które walczyli nasi przodkowie. Utwory poetyckie wybrane przez nauczycieli podkreśliły nastrój lat walki i zmagań z zaborcami, a ich uzupełnieniem były pieśni żołnierskie wykonywane przez nasz chór szkolny.  

 

4 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Przed konsultacjami uczniowie naszej szkoły zaprezentowali społeczności lokalnej montaż słowno-muzyczny. W nastrój zadumy wprowadziły nas wiersze oraz pieśni legionowe, żołnierskie i te, które opowiadają o naszej pięknej Ojczyźnie. Na koniec akademii pani dyrektor podziękowała nauczycielom, którzy przygotowali akademię oraz przybyłym gościom za wspólne przeżywanie tych podniosłych chwil.

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski