Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

e-dziennik >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

od 6.30 do 17.00

Świetlica szkolna, przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

2

Twój drugi "dom"

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy złożyć wypełnione podanie, które można pobrać w dokumentach szkolnych.

regulamin świetlicy szkolnej

zgłoszenie na obiady

podanie na świetlicę

informacje dla rodziców (prawnych opiekunów):

 

- przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych);

- karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub pobranych ze strony internetowej szkoły;

- dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów lub inne osoby podane w złożonym wcześniej podaniu);

- rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicya- jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie od rodzica w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy;

- rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.

Bardzo ważnym miejscem pobytu ucznia w szkole jest świetlica. Codziennie przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów świetlica czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 6.30 do 17.00. Świetlica szkolna znajduje się na parterze obok sekretariatu głównego.

 

W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć takie jak:

strona główna

pedagog szkolny

logopeda

pielęgniarka

materiały edukacyjne

gimnastyka

korekcyjna

dokumenty

szkolne

dzwonki

szkolne

            mgr Katarzyna Borowiec-Cudak

Obecnie w świetlicy szkolnej pracuje trzech nauczycieli - wychowawców, którym pomagają w godzinach szczytu oraz przerw obiadowych inni nauczyciele. 

mgr Beata Cieślik

kierownik świetlicy

mgr Aleksandra Kołodziej-Ryż

mgr Katarzyna Karlikowska

mgr Olga Pluta-Gibas

mgr Ewa Jakubik

mgr Bożena Czech

- czytelnicze;

- muzyczne;

- plastyczne;

- techniczne;

- komputerowe;

- sportowe.

Harmonogram przerw obiadowych:

- po 4 lekcji na obiad zapraszamy

dzieci z klas I-III oraz IV szkoły podstawowej

- po 5 lekcji na obiad zapraszamy

dzieci z klas V - VIII szkoły podstawowej

W poniedziałek i wtorek dla grup basenowych klas IV i V obiad wydawany jest o godzinie 13.40

 

wpłaty za obiady należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca 

koszt jednego

obiadu wynosi 

 

5, 50 zł

przerwa obiadowa 20 minutowa

po 4 lekcji - 11.30 - 11.50

po 5 lekcji - 12.35 - 12.55

uzyskany w ramach

Kampanii "Szkoła ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach"

prowadzonej w zakresie rządowego programu ograniczania przedsiębiorczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

 

dla 

Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 5 

w Zespole Szkół nr 2

w Dąbrowie Górniczej

 

za inspirowanie dzieci do działań profilaktycznych

i wszechstronny rozwój ucznia 

poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć świetlicowych'

w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

Świetlica dysponuje salą dobrze wyposażoną w sprzęt audio-wideo, sprzęt do zajęć rekreacyjnych, sportowych, zabawki i różnego rodzaju gry dydaktyczne. Na bieżąco staramy się wyposażać świetlicę w potrzebne materiały do zajęć, kupujemy kasety i płyty audio-wideo, zabawki i gry.

W bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy mieści się "Radosna Szkoła" w której znajduje się sprzęt do zajęć ruchowych, duże miękkie klocki służące do zabaw konstrukcyjnych, zestawy dużych figur geometrycznych sprzyjające aktywności ruchowej i umożliwiające poznawanie różnych kształtów oraz sprzyjające zabawom w grupie. 
Gdy tylko pogoda na to pozwala zajęcia prowadzimy na świeżym powietrzu w formie spacerów, zawodów, turniejów, gier i zabaw. 
Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 13 ma szeroki dostęp do sali gimnastycznej, boiska "Orlik 2012", biblioteki oraz szkolnych pracowni przedmiotowych i wspólnie z nimi stanowi jednolity warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej.

nasza szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego

gry i zabawy inspirowane pomysłami dzieci

gry i zabawy na świeżym powietrzu

radosna szkoła

Świetlica szkolna aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach.

Z inicjatywy Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 młodzież 

TALENTEM POWITAŁA WIOSNĘ.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki ogromnemu wsparciu sponsorów, każdy utalentowany uczeń otrzymał cenną nagrodę.

 

dzień pluszowego misia

JAM - just-a-minute - to tylko jedna minuta - codziennych ćwiczeń Przyłączyliśmy się do JAM SCHOOL i wspólnie pobijaliśmy rekord świata, w największej liczbie ludzi ćwiczących w tym samym czasie, w ciągu jednej minuty na całej kuli ziemskiej.

warsztaty wrażliwości

10 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jeża. Jeże bez odpowiedniej ochrony wkrótce wyginą, a wtedy pozostaną w naszej pamięci jedynie jako ilustracje z książek dla dzieci, z nieodzownym jabłkiem na kolczastym grzbiecie. Dlatego warto wspomnieć jeże w ich dzień i dowiedzieć się czegoś więcej o nich. Świetlica szkolna przygotowała dla najmłodszych zabawy związane z wykonaniem własnoręcznych jeży. Wykonane prace możemy zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach.

przegląd teatrzyków

rok szkolny 2019/2020

Świetlica

2018/2019

nauka zdalna 

regulamin

i procedury

2017/2018