a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty z którymi warto być na bieżąco

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

na żywo

dzień dobry

od 6.30 do 17.00

Świetlica szkolna, przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

2

Twój drugi "dom"

Aby zapisać dziecko do świetlicy szkolnej należy złożyć wypełnione podanie, które można pobrać w dokumentach szkolnych.

regulamin Świetlicy Szkolnej

zgłoszenie na obiady

podanie na świetlice

informacje dla rodziców (prawnych opiekunów):

 

- przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych);

- karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub pobranych ze strony internetowej szkoły;

- dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów lub inne osoby podane w złożonym wcześniej podaniu);

- rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicya- jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie od rodzica w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy;

- rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.

Bardzo ważnym miejscem pobytu ucznia w szkole jest świetlica. Codziennie przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów świetlica czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 6.30 do 17.00. Świetlica szkolna znajduje się na parterze obok sekretariatu głównego.

 

W świetlicy prowadzone są różnorodne formy zajęć takie jak:

strona główna

pedagog szkolny

logopeda

pielęgniarka

materiały edukacyjne

gimnastyka

korekcyjna

dokumenty

szkolne

dzwonki

szkolne

kontakt

z SP nr 13

Obecnie w świetlicy szkolnej pracuje trzech nauczycieli - wychowawców, którym pomagają w godzinach szczytu oraz przerw obiadowych inni nauczyciele. 

mgr Beata Cieślik

kierownik świetlicy

mgr Aleksandra Kołodziej-Ryż

pani Zenona Karoń

mgr Ilona Maladyn

mgr Olga Pluta-Gibas

mgr Agnieszka Kasperek

mgr Aneta Limanowska-Kreczko

- czytelnicze;

- muzyczne;

- plastyczne;

- techniczne;

- komputerowe;

- sportowe.

Harmonogram przerw obiadowych:

 

- po 4 lekcji na obiad zapraszamy

dzieci z klas I-III oraz IV szkoły podstawowej

 

- po 5 lekcji na obiad zapraszamy

dzieci z klas V - VIII szkoły podstawowej

oraz klasy II gimnazjum

wpłaty za obiady należy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca 

wpłaty przyjmują nauczyciele świetlicy

koszt jednego

obiadu wynosi 

 

4, 00zł

przerwa obiadowa 20 minutowa

po 4 lekcji - 11.30 - 12.35

po 5 lekcji - 12.55 - 13.40

uzyskany w ramach

Kampanii "Szkoła ciekawa i bezpieczna - nie tylko na lekcjach"

prowadzonej w zakresie rządowego programu ograniczania przedsiębiorczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

 

dla 

Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 5 

w Zespole Szkół nr 2

w Dąbrowie Górniczej

 

za inspirowanie dzieci do działań profilaktycznych

i wszechstronny rozwój ucznia 

poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć świetlicowych'

w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

Świetlica dysponuje salą dobrze wyposażoną w sprzęt audio-wideo, sprzęt do zajęć rekreacyjnych, sportowych, zabawki i różnego rodzaju gry dydaktyczne. Na bieżąco staramy się wyposażać świetlicę w potrzebne materiały do zajęć, kupujemy kasety i płyty audio-wideo, zabawki i gry.

W bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy mieści się "Radosna Szkoła" w której znajduje się sprzęt do zajęć ruchowych, duże miękkie klocki służące do zabaw konstrukcyjnych, zestawy dużych figur geometrycznych sprzyjające aktywności ruchowej i umożliwiające poznawanie różnych kształtów oraz sprzyjające zabawom w grupie. 
Gdy tylko pogoda na to pozwala zajęcia prowadzimy na świeżym powietrzu w formie spacerów, zawodów, turniejów, gier i zabaw. 
Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 13 ma szeroki dostęp do sali gimnastycznej, boiska "Orlik 2012", biblioteki oraz szkolnych pracowni przedmiotowych i wspólnie z nimi stanowi jednolity warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej.

nasza szkoła jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego

gry i zabawy inspirowane pomysłami dzieci

gry i zabawy na świeżym powietrzu

radosna szkoła

Świetlica szkolna aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach.

Z inicjatywy Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 młodzież 

TALENTEM POWITAŁA WIOSNĘ.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki ogromnemu wsparciu sponsorów, każdy utalentowany uczeń otrzymał cenną nagrodę.

 

dzień pluszowego misia

JAM - just-a-minute - to tylko jedna minuta - codziennych ćwiczeń Przyłączyliśmy się do JAM SCHOOL i wspólnie pobijaliśmy rekord świata, w największej liczbie ludzi ćwiczących w tym samym czasie, w ciągu jednej minuty na całej kuli ziemskiej.

warsztaty wrażliwości

10 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jeża. Jeże bez odpowiedniej ochrony wkrótce wyginą, a wtedy pozostaną w naszej pamięci jedynie jako ilustracje z książek dla dzieci, z nieodzownym jabłkiem na kolczastym grzbiecie. Dlatego warto wspomnieć jeże w ich dzień i dowiedzieć się czegoś więcej o nich. Świetlica szkolna przygotowała dla najmłodszych zabawy związane z wykonaniem własnoręcznych jeży. Wykonane prace możemy zobaczyć na zamieszczonych zdjęciach.

przegląd teatrzyków

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady