Mowa odgrywa bardzo istotną rolę w życiu człowieka. Jest ona kluczem do wiedzy, jednym z ważniejszych czynników kształtujących osobowość człowieka, atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, narzędziem w zdobywaniu informacji. Pozwala ona wyrażać sądy, uczucia i upodobania. Za pomocą mowy możemy przekazać komunikat, wiadomość, przekonać kogoś do swoich racji lub nakłonić do podjęcia takiej bądź innej decyzji. To właśnie mowa pozwala ludziom porozumiewać się ze sobą. Wszelkiego rodzaju zaburzenia mowy zakłócają proces komunikowania się a także wpływają ujemnie na kształtowanie psychiki, które odbywa się przede wszystkim poprzez mowę. Aby likwidować wspomniane zaburzenia niezbędna jest terapia logopedyczna mowy dziecka.

Jak wspierać rozwój mowy dziecka?


- wspólnie czytajmy, oglądajmy ilustracje z dziećmi;

- wspólnie oglądajmy bajki;

- postarajmy się znaleźć czas na wspólną zabawę;

- chwalmy, dzieci motywujmy i zachęcajmy je do mówienia, nie brońmy pokazywania palcem i ges-tykulowania;

- zachęcajmy by dziecko opowiedziało nam fragment swojego dnia;

- zadawajmy pytania;

- pozwólmy dzieciom uczestniczyć w codziennych zajęciach (np. gotowanie, sprzątanie), opisujmy wszystkie czynności, które wykonujemy;

- starajmy się mówić do dzieci powoli i wyraźnie;

- zwracajmy uwagę na ćwiczenia dłoni - ich sprawność ma związek ze sprawnym artykułowaniem i mów-ieniem (lepienie, klejenie, nawlekanie koralików, budowanie z klocków, zabawy paluszkowe itp. 

- w formie zabawy ćwiczmy z dzieckiem narządy mowy. 

informacje od logopedy

konsultacje z rodzicami

konsultacje

 

16.30 - 17.30

 

oraz wg

harmonogramu

logopeda

mgr Ariana Bejma-Woźniczka

Piątek

Czwartek

8.00-9.40

 

11.50-15.20

Środa

Wtorek

Poniedziałek

8.00-9.40

 

12.55-15.20

8.00-9.40

 

12.55-14.35

8.55-9.40

 

11.50-15.20

 

11.50 - 15.20

 

logopeda

pedagog szkolny

logopeda

Warto pamiętać, że większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub załagodzić, ale warunkiem tego jest ścisła współpraca rodziców z logopedą oraz codzienna praca z dzieckiem w domu.

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się zapobieganiem zaburzeniom mowy, rozpoznawaniem wad wymowy i mowy oraz usuwaniem wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie. Logopeda stymuluje rozwój mowy oraz dba  o prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski