Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

Na rozpoczynający się czas wakacji życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku, Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara

informacje dla rodzica

W Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca niezbędne przygotowanie zawodowe i doświadczenie pedagogiczne. Wielu naszych nauczycieli posiada dwie, a nawet trzy specjalności. Swoje kwalifikacje nauczyciele ponoszą poprzez udział w różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych, warsztatach metodycznych szkoleniach.

zebrania

z rodzicami

kalendarz

roku szkolnego

dokumenty

szkolne

materiały

edukacyjne

imię i nazwisko

przedmiot nauczany, dodatkowe kwalifikacje

charakter szkoły

szkoła publiczna

organ prowadzący szkołę

UM Dąbrowa Górnicza

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13

mgr Ewa Jakubik

wicedyrektor ds. SP nr 13

mgr Iwona Łabędzka

wicedyrektor ds. SP nr 13

mgr inż. Ewa Pajurek

pedagodzy szkolni

mgr Beata Frączek

mgr Gracjana Bukowiec

kierownik świetlicy szkolnej

mgr Beata Cieślik

koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole

inż. Jarosław Pogodziński

kierownik zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych

mgr Janusz Horbowy

doradca zawodowy

mgr inż. Piotr Kurowski

B

mgr Iwona Augustynik

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ariana Bejma-Woźniczka

język polski, logopeda

A

mgr Agnieszka Będkowska

muzyka, plastyka

mgr Piotr Biegański

wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Borowiec-Cudak

język angielski

mgr Patrycja Bugajska

język polski

mgr Gracjana Bukowiec

pedagog szkolny

mgr Beata Cieślik

nauczyciel świetlicy

C

mgr Ilona Chojowska

język niemiecki

mgr Bożena Czech

edukacja wczesnoszkolna, przyroda

mgr Marietta Dąbrowska

język polski

mgr Filip Dębski

wychowanie fizyczne

mgr Beata Frączek

pedagog szkolny

mgr Barbara Grosicka

matematyka

mgr Olga Pluta-Gibas

nauczyciel świetlicy

mgr Janusz Horbowy

wychowanie fizyczne

mgr Tomasz Jagodziński

wychowanie fizyczne

mgr Ewa Jakubik

chemia

mgr Bożena Jefimow

matematyka

mgr Marcin Jonczyk

gimnastyka korekcyjna

mgr Katarzyna Karlikowska

edukacja wczesnoszkolna, historia

mgr Agnieszka Kasperek

edukacja wczesnoszkolna

mgr Patrycja Kiercz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Kołodziej-Ryż 

nauczyciel świetlicy, surdopedagogika

mgr Jolanta Konieczna

język polski

mgr Agnieszka Kowalik

język angielski

mgr inż. Piotr Kurowski

informatyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Laskowska-Marzec

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Aneta Limanowska-Kreczko

język niemiecki, bibliotekarz

mgr Iwona Łabędzka

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Łój

geografia, przyroda

mgr Ilona Maladyn

nauczyciel świetlicy, edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Masłowska

biologia, przyroda

edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Mucha

mgr Natasza Nowak

matematyka, chemia

mgr inż. Ewa Pajurek

matematyka

mgr Norbert Podoręcki

wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Polit

religia

mgr Katarzyna Poralla-Lisiak

psycholog

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Przewieźlik

mgr Paulina Rosa

edukacja wczesnoszkolna

mgr Violetta Rusek

edukacja wczesnoszkolna

fizyka, matematyka

mgr Dorota Sekita

mgr Teresa Makuch

religia, bibliotekarz

język angielski

mgr Katarzyna Sierpińska-Białas

mgr Weronika Skrzekowska

język polski. doradca metodyczny

D

F

G

H

J

K

L

Ł

M

N

P

R

S

mgr Dagmara Sołtysik

historia, język polski

język angielski

mgr Dorota Świeboda

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

mgr Dorota Widórska

wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Włosowicz

plastyka

mgr Justyna Warchala-Chmielewska

Ś

W

mgr Dorota Mulczyk

informatyka, zajęcia techniczne

psycholog

mgr Katarzyna Poralla-Lisiak

mgr Joanna Laskowska-Marzec

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 

mgr Aneta Limanowska-Kreczko

bibliotekarz, język niemiecki

 

mgr Iwona Łabędzka

wicedyrektor SP nr 13, historia, wiedza o społeczeństwie

 

mgr Agnieszka Łój

biologia, przyroda

 

mgr Teresa Makuch

bibliotekarz, religia

 

mgr Ilona Maladyn

nauczyciel świetlicy, edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Agnieszka Masłowska

biologia, przyroda

 

mgr Dorota Mulczyk

informatyka, zajęcia techniczne

 

mgr Elżbieta Mucha

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Natasza Nowak

matematyka, chemia

 

mgr inż. Ewa Pajurek

wicedyrektor SP nr 13, matematyka

 

mgr Norbert Podoręcki

wychowanie fizyczne

 

ks Andrzej Polit

religia

 

mgr Katarzyna Porallla-Lisak

psycholog

 

mgr Grzegorz Przewieźlik

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Paulina Rosa

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Violetta Rusek

edukacja wczesnoszkolna

 

mg Dorota Sekita

fizyka, matematyka

 

mgr Katarzyna Sierpińska-Białas

język angielski

 

mgr Weronika Skrzekowska

język polski

 

mgr Dagmara Sołtysik

historia, język polski

 

mgr Dorota Świeboda

język angielski

 

mgr Dorota Widórska

plastyka

 

mgr Dariusz Włosowicz

wychowanie fizyczne

 

mgr Justyna Warchala-Chmielewska

plasyka