Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO:

 

1. Uczniowie klas II i III gimnazjum obowiązkowo biorą udział w reali-zacji projektu edukacyjnego.
2. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
3. Rodzicom (prawnym opiekunom) przekazuje się informację na zebraniach z rodzicami. 

4. Uczniowie po zapoznaniu się z tematami projektów pod opieką nauczyciela dzielą się na 3-6 osobowe zespoły, a następnie wspólnie wybierają temat, który chcą realizować.

5. Uczniowie w zespole wraz z nauczycielem – opiekunem projektu ustalają zasady współpracy, określają cele projektu edukacyjnego, tworzą listę zadań i ustalają kto je będzie realizował i w jakim czasie. Prace w ze-spole powinny być możliwie równomiernie rozdzielone, wykorzystując mocne strony uczestników.
6. Skład zespołu uczniowskiego, nazwa projektu oraz nazwisko nauczyciela opiekuna zostają wpisane do karty projektu, która stanowić będzie dokumentację realizacji projektu.

CO TO JEST PROJEKT EDUKACYJNY?


Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Ze względu na przedmiot pracy oraz możliwość publicznej prezentacji jej efektów można przyjąć, iż istnieje kilka projektów edukacyjnych.

Projekt zadaniowy – polegający na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach.
Projekt badawczy – polegający na znajdowaniu informacji i anali-zowaniu ich, na stawianiu hipotez i ich sprawdzaniu, a także przedstawieniu i obrony wybranych rozwiązań.
Projekt działania lokalnego – polegający na podjęciu jakiegoś działania czy akcji w środowisku lokalnym lub w szkole.

Efekty pracy w projekcie zadaniowym i badawczym uczniowie opracowują w formie prezentacji komputerowej, filmów, rysunków, plakatów, albumów, wywiadów, gier itp., które następnie publicznie prezentują.

W przypadku projektu działania lokalnego prezentacja jest możliwa bezpośrednio w miejscu działania.

propozycje tematów projektu gimnazjalnego

pobierz