# Lubię Ludzi

"Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje

i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym"

 

Św. Jan Paweł II

Podstawową cechą, która odróżnia wolontariusza od pracownika płatnego, jest motywacja, wolna od potrzeby zarabiania pieniędzy i innych życiowych konieczności. Wolontariusze, którzy kierują się wrażliwością i troską o człowieka, niosą bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym. 

 

Nauczycielami kierującymi akcjami Szkolnego Klubu Wolontariatu są:

mgr Katarzyna Sierpińska-Białas, mgr Anna Pastusiak, mgr Tomasz Jagodziński,

mgr Ewa Młoczkowska, mgr Katarzyna Borowiec-Cudak

 

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym. Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystuje swoje zdolności i doświadczenie zgłaszając własne propozycje i inicjatywy. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentuje swoją szkołę oraz jest przykładem dla innych.  

 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. 

 

Praca wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi: szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

 

Wolontariat szkolny to inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

 

Szkolny Klub Wolontariatu uczestniczy w takich akcjach jak:  Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórki dla schroniska itp.

 

źródło: www.wosp.org.pl

"Człowiek jest wielki nie przez to,co posiada lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

 

Św. Jan Paweł II

Można wyróżnić takie rodzaje wolontariatu jak:

 

- bezterminowy, krótkoterminowy;

 

- jednorazowy, okresowy,

 

- indywidualny, grupowy

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innyach, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może zostać taka osoba, która dobrowolnie, świadomie, ochoczo oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób i organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

Wolontariat - co to takiego?

Szkolny Klub Wolontariatu

schronisko dla zwierząt

rok szkolny 2020/2021

hospicjum św Tomasza Apostoła

góra grosza

pomaganie przez ubranie

szlachetna paczka

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

e-mail

sekretariat

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

 

poczta

dla nauczycieli

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski