# Lubię Ludzi

"Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje

i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym"

 

Św. Jan Paweł II

Podstawową cechą, która odróżnia wolontariusza od pracownika płatnego, jest motywacja, wolna od potrzeby zarabiania pieniędzy i innych życiowych konieczności. Wolontariusze, którzy kierują się wrażliwością i troską o człowieka, niosą bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym. 

 

Nauczycielami kierującymi akcjami Szkolnego Klubu Wolontariatu są:

mgr Ewa Młoczkowska, mgr Agnieszka Kowalik, mgr Agnieszka Będkowska

 

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym. Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystuje swoje zdolności i doświadczenie zgłaszając własne propozycje i inicjatywy. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentuje swoją szkołę oraz jest przykładem dla innych.  

 

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można osiągnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Uczniowie są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. 

 

Praca wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi: szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

 

Wolontariat szkolny to inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

 

Szkolny Klub Wolontariatu uczestniczy w takich akcjach jak:  Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórki dla schroniska itp.

 

źródło: www.wosp.org.pl

"Człowiek jest wielki nie przez to,co posiada lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

 

Św. Jan Paweł II

Można wyróżnić takie rodzaje wolontariatu jak:

 

- bezterminowy, krótkoterminowy;

 

- jednorazowy, okresowy,

 

- indywidualny, grupowy

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innyach, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może zostać taka osoba, która dobrowolnie, świadomie, ochoczo oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób i organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

Wolontariat - co to takiego?

Szkolny Klub Wolontariatu

schronisko dla zwierząt

rok szkolny 2020/2021

hospicjum św Tomasza Apostoła

góra grosza

pomaganie przez ubranie

szlachetna paczka

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski