Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

e-dziennik >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

Adam Piwowar - rewolucjonista - odkrywca - wolnomularz

 

29 X 1874r. - 1 II 1939r.

 

pierwszy prezydent Dąbrowy Górniczej

... życie Tego wybitnego geologa

zaskakuje, czasem dramatycznymi

zwrotami oraz nadzwyczajną

aktywnością i pracowitością ...

motto naszej szkoły

 

"Każdego dnia

i w każdy sposób staję się

coraz lepszy i lepszy"

Emile Coue

     Adam Marceli Piwowarpierwszy prezydent miasta Dąbrowa Górnicza, doktor geologii, urodził się 29 X 1874r. w Dąbrowie Górniczej, a zmarł w 1 II 1939r. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum wstąpił do Szkoły Górniczej w Dąbrowie Górniczej. Uzyskał tytuł technika. Po odbyciu praktyki górniczej wyjechał do Niemiec, a następnie do Szwajcarii, gdzie studiował geologię. W czasie studiów prowadził działalność rewolucyjną. Działał w tajnych kółkach uczniowskich oraz Związku Socjalistów Polskich.

    W 1902r. uzyskał tytuł doktora geologii i filozofii. Gdy wrócił do kraju, miał być wykładowcą na Uniwersytecie Jagieilońskim, lecz został aresztowany przez rosyjskich żandarmów (w tym czasie tereny Zagłębia należały do zaboru rosyjskiego). Zarzucono mu działalność polityczną, zmierzającą do wyzwolenia Polski spod zaborów. Początkowo więziono go w Warszawie, lecz po zakończeniu śledztwa skazany został na wygnanie na Syberię w rejon koła polarnego.

     Dzięki uprzejmości rosyjskich geologów znalazł pracę w Muzeum Polarnym. Prowadził tam również badania geologiczne, które doprowadziły go do odkrycia surowców mineralnych: rud żelaza, miedzi, węgla kamiennego, pokładów marmuru. Adam Piwowar uzyskał zgodę władz carskich na zorganizowanie polarnej wyprawy.

    W 1905r. został zwolniony z zesłania i wrócił do rodzinnej Dąbrowy. Zorganizował prywatną pracownię genealogiczną i rozpoczął na terenie Zagłębia Dąbrowskiego prace geologiczno-poszukiwawcze. Jego badania doprowadziły do odkrycia złóż węgla kamiennego, rud cynku, ołowiu oraz żelaza na terenach Zagłębia. 

     W 1909r. urodził mu się syn Lech, przyszły poeta. Działalność geologiczną, naukową Piwowara dla swego regionu przerwała I wojna światowa, która wybuchła w 1914r. Adam Piwowar postanowił wstąpić do Legionów. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego zajął się organizacją Zagłębiowskiego Oddziału Legionów. 

     Po zakończeniu wojny Adam Piwowar został wybrany w 1917r. pierwszym prezydentem miasta Dąbrowa Górnicza. Pełnił tę funkcję przez 6 lat. Dzięki niemu w mieście utworzono Państwową Szkołę Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica tzw. Sztygarkę, w której Adam Piwowar był wykładowcą oraz założono przy szkole Muzeum Geologiczne.

     Za swoje zasługi został odznaczony orderem m.in. Polonia Restituta, został również honorowym obywatelem miasta Dąbrowa Górnicza. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Starocmentarnej. Obok niego został pochowany jego syn poeta, który zginął w czasie II wojny światowej.

     Od 1997r. Adam Marceli Piwowar jest patronem Szkoły Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej.

galeria zdjęć związana z życiem i działalnością Adama Piwowara