galeria zdjęć związana z życiem i działalnością Adama Piwowara

     Adam Marceli Piwowarpierwszy prezydent miasta Dąbrowa Górnicza, doktor geologii, urodził się 29 X 1874r. w Dąbrowie Górniczej, a zmarł w 1 II 1939r. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum wstąpił do Szkoły Górniczej w Dąbrowie Górniczej. Uzyskał tytuł technika. Po odbyciu praktyki górniczej wyjechał do Niemiec, a następnie do Szwajcarii, gdzie studiował geologię. W czasie studiów prowadził działalność rewolucyjną. Działał w tajnych kółkach uczniowskich oraz Związku Socjalistów Polskich.

    W 1902r. uzyskał tytuł doktora geologii i filozofii. Gdy wrócił do kraju, miał być wykładowcą na Uniwersytecie Jagieilońskim, lecz został aresztowany przez rosyjskich żandarmów (w tym czasie tereny Zagłębia należały do zaboru rosyjskiego). Zarzucono mu działalność polityczną, zmierzającą do wyzwolenia Polski spod zaborów. Początkowo więziono go w Warszawie, lecz po zakończeniu śledztwa skazany został na wygnanie na Syberię w rejon koła polarnego.

     Dzięki uprzejmości rosyjskich geologów znalazł pracę w Muzeum Polarnym. Prowadził tam również badania geologiczne, które doprowadziły go do odkrycia surowców mineralnych: rud żelaza, miedzi, węgla kamiennego, pokładów marmuru. Adam Piwowar uzyskał zgodę władz carskich na zorganizowanie polarnej wyprawy.

    W 1905r. został zwolniony z zesłania i wrócił do rodzinnej Dąbrowy. Zorganizował prywatną pracownię genealogiczną i rozpoczął na terenie Zagłębia Dąbrowskiego prace geologiczno-poszukiwawcze. Jego badania doprowadziły do odkrycia złóż węgla kamiennego, rud cynku, ołowiu oraz żelaza na terenach Zagłębia. 

     W 1909r. urodził mu się syn Lech, przyszły poeta. Działalność geologiczną, naukową Piwowara dla swego regionu przerwała I wojna światowa, która wybuchła w 1914r. Adam Piwowar postanowił wstąpić do Legionów. Na rozkaz Józefa Piłsudskiego zajął się organizacją Zagłębiowskiego Oddziału Legionów. 

     Po zakończeniu wojny Adam Piwowar został wybrany w 1917r. pierwszym prezydentem miasta Dąbrowa Górnicza. Pełnił tę funkcję przez 6 lat. Dzięki niemu w mieście utworzono Państwową Szkołę Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica tzw. Sztygarkę, w której Adam Piwowar był wykładowcą oraz założono przy szkole Muzeum Geologiczne.

     Za swoje zasługi został odznaczony orderem m.in. Polonia Restituta, został również honorowym obywatelem miasta Dąbrowa Górnicza. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Starocmentarnej. Obok niego został pochowany jego syn poeta, który zginął w czasie II wojny światowej.

     Od 1997r. Adam Marceli Piwowar jest patronem Szkoły Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej.

motto naszej szkoły

 

"Każdego dnia

i w każdy sposób staję się

coraz lepszy i lepszy"

Emile Coue

... życie Tego wybitnego geologa

zaskakuje, czasem dramatycznymi

zwrotami oraz nadzwyczajną

aktywnością i pracowitością ...

Adam Piwowar - rewolucjonista - odkrywca - wolnomularz

 

29 X 1874r. - 1 II 1939r.

 

pierwszy prezydent Dąbrowy Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski