Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

e-dziennik >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

Aktywna Tablica

Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli stosujących TIK powstała w związku z realizacją Rządowego Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury i skierowana jest do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 13 oraz okolicznych szkół biorących udział w programie.

Jej celem jest rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do  programu Ministerstwa Edukacji Narodowej - "Aktywna Tablica". W ramach tego programu otrzymaliśmy 2 tablice interaktywne wraz z projektorami krótkoogniskowymi.

W celu efektywnego wykorzystania tych narzędzi wszyscy nauczyciele wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących pracy z tablicą interaktywną.

Szkoła posiada 7 tablic interaktywnych, które znajdują się w 2 salach matematycznych, chemicznej, 2 salach informatycznych, historycznej oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Po przystąpieniu do projektu "Aktywna Tablica" nauczyciele zostali zapoznani z zasadami pracy w sieci. Udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania nauczycieli pytania nauczycieli uczestniczących w szkoleniu. Na spotkaniu nauczyciele dzielili się swoim doświadczeniem, prezentowali ciekawe strony internetowe oraz aplikacje, które ułatwiają zdobywanie wiedzy i uatrakcyjniają zajęcia.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie szkoły uczestniczące w programie Aktywna Tablica, które chcą dołączyć do Międzyszkolnej Sieci Współpracy w zakresie stosowania rozwiązań internetowych.  

 

Innowacyjne lekcje

 

Tablica interaktywna wraz z projektorem pozwala nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najciekawszych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Dzięki tablicy interaktywnej nauczyciel prowadzi dynamiczną lekcję, podczas której oprócz zapisania niezbędnych informacji, może włączyć odpowiedni do tematu lekcji film czy zaprezentować zdjęcia. Liczne ćwiczenia interaktywne pozwalają sprawdzić poziom zrozumienia i zapamiętania lekcji.  Dzięki tak prowadzonym zajęciom uczniowie nie są znudzeni, a wykorzystywanie programów, gier edukacyjnych i ćwiczeń interaktywnych sprawia, że uczniowie bardziej angażują się w lekcję. 

Nauczyciele i uczniowie podczas

zajęć wykorzystują zakupiony sprzęt

na wszystkich lekcjach. Korzystają i polecają

innym następujące strony internetowe:

https://www.ang.pl/

nauka słownictwa i gramatyki

http://pisupisu.pl/

ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze

https://www.matzoo.pl/

zadania z matematyki

https://learningapps.org/

ćwiczenia interaktywne

bez kredy

24 stycznia 2019r. w ramach programu "Aktywna Tablica" zorganizowane zostało szkolenie dla grona pedagogicznego poświęcone możliwościom tablicy i sposobom wykorzy-stania tablic w czasie lekcji.

 

4 kwietnia 2019r. odbyło się szkolenie z zakresu realizacji programu "Aktywna Tablica" - "Wordwall - ciekawe inspiracje do pracy z uczniami"

 

 

 

 

 

"Bezpłatne narzędzia internetowe w pracy nauczyciela" to tematyka kolejnego szkolenia w ramach programu "Aktywna Tablica", które miało miejsce 7 maja 2019r.

 

 

 

 

1. Voki - awatarowe szaleńtwo

2. ToonyTool - tworzymy mini komiks

3. PhotoEditor - darmowa obróbka zdjęć

4. PhotoCollage - upiększamy zdjęcia

Wordwall - materiały interaktywne

1

2

3

4