Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

e-dziennik >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

Mariola Szczepańska

 

przewodnicząca

Joanna Sypuła

wiceprzewodnicząca

 

Damian Juszczyk

wiceprzewodniczący

Anna Strzałka-Obałek

 

 sekretarz

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

nr konta: 49 1560 0013 2557 2171 4175 0001

Szanowni Państwo,

 

Rada Rodziców działając w oparciu o Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej w Dąbrowie Górniczej gromadzi fundusze wspierając działania edukacyjno-wychowawcze naszej szkoły.

 

Zebrane pieniądze po konsultacjach przedstawicieli RR przeznaczone są na:

- nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia i aktywności,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism i książek do biblioteki,
- dofinansowanie posiłków uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
- realizowanie projektów uczniów poprzez Samorząd Uczniowski,
- sprzęt sportowy,
- działalność kółka szachowego w ramach rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
- finansowanie przejazdów uczniów reprezentujących szkołę w konkursach, imprezach miejskich i okolicznościowych,
- dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły i wycieczki krajoznawczo-turystyczne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
- doposażenie świetlicy szkolnej (gry planszowe, edukacyjne, ruchowe),
- powielanie materiałów na zajęcia edukacyjne dla uczniów.

Rada Rodziców

regulamin Rady Rodziców

strona

główna

zebrania 

z rodzicami

kalendarz 

roku szkolnego

Informujemy Rodziców i Przyjaciół Szkoły,

że Rada Rodziców

posiada konto bankowe na które

dokonywane są wpłaty rodziców.

Powyższy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).Ustawa określa kompetencje rady rodziców.

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Udział dzieci i młodzieży w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokojenia potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży - do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

Rada rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad Rodziców oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych. Całość dokumentu do pobrania wyżej. 

dokumenty 

szkolne

kontakt

z SP nr 13