kontakt

z SP nr 13

dokumenty 

szkolne

Powyższy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.).Ustawa określa kompetencje rady rodziców.

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Udział dzieci i młodzieży w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokojenia potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży - do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

Rada rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad Rodziców oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych. Całość dokumentu do pobrania wyżej. 

Informujemy Rodziców i Przyjaciół Szkoły,

że Rada Rodziców

posiada konto bankowe na które

dokonywane są wpłaty rodziców.

kalendarz 

roku szkolnego

zebrania 

z rodzicami

strona

główna

regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców

Szanowni Państwo,

 

Rada Rodziców działając w oparciu o Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej w Dąbrowie Górniczej gromadzi fundusze wspierając działania edukacyjno-wychowawcze naszej szkoły.

 

Zebrane pieniądze po konsultacjach przedstawicieli RR przeznaczone są na:

- nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia i aktywności,
- zakup pomocy dydaktycznych, czasopism i książek do biblioteki,
- dofinansowanie posiłków uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
- realizowanie projektów uczniów poprzez Samorząd Uczniowski,
- sprzęt sportowy,
- działalność kółka szachowego w ramach rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
- finansowanie przejazdów uczniów reprezentujących szkołę w konkursach, imprezach miejskich i okolicznościowych,
- dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły i wycieczki krajoznawczo-turystyczne dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
- doposażenie świetlicy szkolnej (gry planszowe, edukacyjne, ruchowe),
- powielanie materiałów na zajęcia edukacyjne dla uczniów.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

nr konta: 49 1560 0013 2557 2171 4175 0001

Katarzyna Rusinek

 

 skarbnik

Joanna Bucoń

wiceprzewodnicząca

 

Damian Juszczyk

wiceprzewodniczący

Monika Grabicka

 

przewodnicząca

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski