Księgozbiór biblioteki

jest systematycznie wzbogacany i modyfikowany.

literatura

regionalna dokumentująca przeszłość i teraźniejszość naszego regionu

STRUKTURA 
ZBIORÓW

literatura

piękna pozajęzykowa

bajeczki, wierszyki,

baśnie, legendy, podania, 

powieści i opowiadania historyczne, obyczajowe,

przyrodnicze, podróżnicze, fantastyczne,

o II wojnie światowej,

poezja, dramat,

literatura

popularno-naukowa

ze wszystkich dziedzin

literatura

psychologiczno-pedagogiczna

poradniki i prawo oświatowe

metodyka nauczania

podręczniki szkolne

lektury języka polskiego

Księgozbiór podręczny:

 

wydawnictwa informacji bezpośrednie, encyklopedie

słowniki językowe,

rzeczowe, przekładowe,

albumy

 

Poniedziałek

7.30 - 15.00

 

Wtorek

7.30 - 15.00

 

Środa

7.30 - 16.30

 

Czwartek

7.30 - 16.30

 

Piątek

8.00 - 14.00

 

Biblioteka

pracuje w godzinach:

W bibliotece pracują:

 

mgr Teresa Makuch

mgr Aneta Limanowska -Kreczko

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

    Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni oraz czytelni wyposażonej w komputer z dostępem do Internetu. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13, rodzice uczniów.

  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów, przed lekcjami, w czasie lekcji i po ich zakończeniu. 

   Biblioteka posiada regulamin, w którym określone są szczegółowo prawa i obowiązki czytelników. Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 15 tysięcy woluminów oraz dokumenty audiowizualne.

 Szkoły Podstawowej nr 13

A

K

E

T

I

L

B

I

B

Celem pracy biblioteki jest jej

unowocześnienie oraz przekształcenie

w centrum dydaktyczno-informacyjne.

    Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

   Dzieje biblioteki są ściśle związane z historią szkoły. Podstawą działalności biblioteki są jej zadania statutowe takie jak: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów, praca pedagogiczna z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym, prace organizacyjno-techniczne.

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

e-mail

sekretariat

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

O

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

 

poczta

dla nauczycieli

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski