Księgozbiór biblioteki

jest systematycznie wzbogacany i modyfikowany.

literatura

regionalna dokumentująca przeszłość i teraźniejszość naszego regionu

STRUKTURA 
ZBIORÓW

literatura

piękna pozajęzykowa

bajeczki, wierszyki,

baśnie, legendy, podania, 

powieści i opowiadania historyczne, obyczajowe,

przyrodnicze, podróżnicze, fantastyczne,

o II wojnie światowej,

poezja, dramat,

literatura

popularno-naukowa

ze wszystkich dziedzin

literatura

psychologiczno-pedagogiczna

poradniki i prawo oświatowe

metodyka nauczania

podręczniki szkolne

lektury języka polskiego

Księgozbiór podręczny:

 

wydawnictwa informacji bezpośrednie, encyklopedie

słowniki językowe,

rzeczowe, przekładowe,

albumy

 

Poniedziałek

7.30 - 15.00

 

Wtorek

7.30 - 15.00

 

Środa

7.30 - 16.30

 

Czwartek

7.30 - 16.30

 

Piątek

8.00 - 14.00

 

Biblioteka

pracuje w godzinach:

W bibliotece pracują:

 

mgr Teresa Makuch

 

mgr Joanna Kania

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

    Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni oraz czytelni wyposażonej w komputer z dostępem do Internetu. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13, rodzice uczniów.

  Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów, przed lekcjami, w czasie lekcji i po ich zakończeniu. 

   Biblioteka posiada regulamin, w którym określone są szczegółowo prawa i obowiązki czytelników. Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 15 tysięcy woluminów oraz dokumenty audiowizualne.

 Szkoły Podstawowej nr 13

A

K

E

T

I

L

B

I

B

Celem pracy biblioteki jest jej

unowocześnienie oraz przekształcenie

w centrum dydaktyczno-informacyjne.

    Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej jest pracownią interdyscyplinarną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

   Dzieje biblioteki są ściśle związane z historią szkoły. Podstawą działalności biblioteki są jej zadania statutowe takie jak: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów, praca pedagogiczna z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym, prace organizacyjno-techniczne.

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

O

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski