mapa strony

 

 

"Każdego dnia i w każdy sposób

staję się coraz lepszy i lepszy"

 

Emile Coue

dokumenty szkolne

informacje dla rodziców

kalendarz szkolny

szybki dostęp do informacji

W związku ze zmianami strukturalnymi na podstawie art. 205 ustęp 1 i 4 ustawy z dnia 14.12.2016 [Prawo Oświatowe - Dz. U. z 2017r.] oraz uchwałą nr XXV/550/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.03.2017 z dnia przyjmuje do wiadomości, że moje dziecko z dniem 1.09.2017 będzie kontynuować naukę w ośmioletniej publicznej Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara. Uczniowie II i III klasy Gimnazjum nr 5 będą kontynuować naukę w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ulicy J. Piłsudskiego 24.

Możemy śmiało powiedzieć, że "Trzynastka" im. Adama Piwowara

to znana i szanowana placówka oświatowa

z bogatą historią i tradycją w mieście.

 

Dziś możemy się pochwalić certyfikatami oraz uczestnictwem szkoły w: „Szkoła z klasą”, „Zachowaj trzeźwy umysł”,

„Bezpieczne wakacje”, „e-Twinning”, „Euro 50/50 max,

„Szkoła bez przemocy” i mianem szkoły z ciekawą ofertą,

historią i tradycją. Szkoły w której każdy uczeń nie jest anonimowy, szkoły bez agresji motywującej do działania i pielęgnowania tradycji szkoły łączącej przeszłość i współczesność.

- zapewniamy naukę dwóch języków obcych;

- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych;

- pomoc w nauce na zajęciach wyrównawczych i świetlicowych;

- gruntowne przygotowanie do egzaminów. 

Od początku swej działalności uczniom i rodzicom dajemy gwarancję edukacji na najwyższym poziomie.

e-dziennik

prowadzimy dokumentację szkolną za pomocą dziennika elektronicznego

dwie sale gimnastyczne

w naszej szkole można skorzystać

z zajęć gimnastyki korekcyjnej

posiadamy:

- położenie w centrum osiedla Gołonóg (łatwy dostęp do komunikacji miejskiej),

- życzliwe i wykwalifikowane grono pedagogiczne;

- udział rodziców w procesie wychowawczym (konsultacje oraz zebrania z rodzicami)

- świetlica dla najmłodszych otwarta od godziny 6.30 do 17.00; 

- dbamy o rozwój i dobro każdego dziecka;

- stołówka, która oferuje zróżnicowane i zbilansowane zestawy obiadowe;

- przyjazna i rodzinna atmosfera (wigilie klasowe, jasełka, misterium);

- aktywne uczestnictwo w kulturze (np.: teatr, kino)

- liczne imprezy okolicznościowe (np.: andrzejki, mikołajki itp.)

- działalność charytatywna (Hospicjum, wolontariaty, Góra Grosza, WOŚP)

Dlaczego MY

obwód szkoły: al. J.Piłsudskiego: 12,14,16,18,20,22,30,32,34,36, ul. Leśna, Długa, Krótka

pracownie z dostępem do Internetu

czytelnie z dostępem do Internetu

bibliotekę z bogatym księgozbiorem

Uczymy się i pracujemy w przyjaznej atmosferze, nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki potwierdzone zewnętrznymi sprawdzianami i egzaminami, uzyskują wysokie lokaty w konkursach wojewódzkich, konkursach przedmiotowych, olimpiadach oraz zawodach sportowych.

nowoczesne

klaso-pracownie

wyposażone

w tablice interaktywne

Szkoła Podstawowa nr 13

strona główna

NASZE ATUTY

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski