a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty z którymi warto być na bieżąco

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

od 18.01.2021r. zajęcia w klasach I-III SP będą odbywały się w trybie stacjonarnym, klasy IV-VIII w trybie zdalnym, Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

VULCAN

RAZEM DLA LEPSZEJ OŚWIATY

Jestem uczniem 8 klasy 

(szkoła podstawowa)

Jestem uczniem 3 klasy

(gimnazjum)

Kandydaci do szkół dokonują rejestracji 

od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.

na stronie:

https://slaskie.edu.com.pl

wybierając odpowiednio jedną z opcji

Nabór - wybór ścieżki rekrutacyjnej

Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku ?

Objaśnienia

 

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowaliśmy dwa osobne systemy.

 

Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą nową 8-letnią szkołę podstawową. Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze niebieskim.

 

Drugi system, do którego prowadzi przycisk po prawej stronie, jest przeznaczony dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną (otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum). Jeśli ten przypadek dotyczy Ciebie, kliknij umieszczony powyżej przycisk w kolorze zielonym.

 

 

Po wybraniu odpowiedniej opcji uczeń:

 

- zgłasza kandydaturę wypełniając formularz rekrutacyjny - od 13 maja 2019r. 

- tworzy listę preferencji szkół;

 

Każdy kandydat może wybrać z oferty edukacyjnej trzy szkoły,a w nich dowolną ilość oddziałów. Kolejność wyboru szkół ma znaczenie, ponieważ szkoła pierwszego wyboru jest szkołą, do której kandydat chce się najbardziej dostać.

 

- W każdej szkole wybiera dowolną liczbę oddziałów.

 

Większa liczba wybranych oddziałów zwiększa szanse kandydata na przyjęcie do jednej z wybranych szkół.

 

- Drukuje wniosek.

 

Wniosek podpisuje kandydat i rodzic/opiekun prawny.

 

Następnie

 

Ponadto kandydat aplikujący do szkoły dwujęzycznej lub sportowej przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, których termin określony jest w regulaminie naboru oraz na stronie internetowej odpowiedniej szkoły. 

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz w ofercie szkół znajdującej się w elektronicznym systemie naborowym dostępnej po zalogowaniu się przez kandydata na stronie: https://slaskie.edu.com.pl

 

Film instruktażowy prezentujący sposób rejestracji w systemie naboru elektornicznego znajduje się pod adresem http://youtu.be/5eoWyr2sjK4

 

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego poradnika dla Kandydatów i ich Rodziców "Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?". Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

 

Harmonogram Prac

termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

rodzaj czynności

termin w postępowaniu uzupełniającym 

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności

do końca stycznia 2019r.

do końca stycznia 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

od 13 maja 2019r.

do 25 czerwca 2019r.

od 26 lipca 2019r.

do 30 lipca 2019r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 27 maja 2019r.

31 maja 2019r.

od 31 lipca 2019r.

do 2 sierpnia 2019r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 23 maja 2019r.

do 31 czerwca 2019r.

1 sierpnia 2019r.

Przeprowadzenie sprawdzaniu kompetencji językowych oraz uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie

od 23 maja 2019r.

do 31 maja 2019r.

31 lipca 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie 

od 3 czerwca 2019r.

do 5 czerwca 2019r.

5 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

5 czerwca 2019r.

5 sierpnia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wynik prób sprawdzianu kompetencji językowych.

5 czerwca 2019r.

5 sierpnia 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 21 czerwca 2019r.

do 25 czerwca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie rzez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności 

 

28 czerwca 2019r.

 

do 5 sierpnia 2019r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnanie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 15 lipca 2019r.

do 20 sierpna 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019r.

21 sierpnia 2019r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 16 lipca 2019r.

do 18 lipca 2019r.

od 21 sierpnia 2019r.

do 23 sierpnia 2019r.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 134 ustawy Prawo oświatowe.

od 16 lipca 2019r.

do 24 lipca 2019r.

do 20 sierpna 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2019r.

30 sierpnia 2019r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po południu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady