Z perspektywy rodzica i ucznia:

  • Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
  • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy z przygodą;
  • Odkrywanie i rzwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość młodych.

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kolach zainteresowań jak również w przygotowaniach do konkursów.

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

  • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę;

• Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy;

  • Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych;
  • Rozwój merytoryczny nauczycieli. Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia — nic tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości

Zgodnie z regulaminem projektu szkoła zakupiła tzw. wyposażenie podstawowe. które jest obowiązkowe dla wszystkich szkół w Polsce. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

  • Drukarka 3 D z akcesoriami; Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji osiągnięć uczniów; Stacja lutownicza (do mikrokontrolerów).

Dodatkowo szkoła zakupiła sprzęt, który odpowiada naszym potrzebom i będzie wykorzystywany w realizacji podstawy programowej podczas lekcji techniki, informatyki, przyrody, geografii, matematyki, chemii, fizyki, plastyki, nauczania wczesnoszkolnego, podczas zajęć na świetlicy, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów. To między innymi:  

  • Pomoce projektowe STEAM wspomagające uczniów w twórczym rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin życia, uczące współpracy, motywujące do aktywnego uczestniczenia w procesach twórczych;
  • Mikroskopy wraz z akcesoriami, w tym z nowoczesną kamerą HD 5MP łączącą się z monitorem interaktywnym Avtek TouchScreen umożliwiającym pokazanie badanego obiektu całej klasie na żywo;  plansze dydaktyczne;  sprzęt gospodarstwa domowego do realizacji modułów "kuchnia” i "robótki ręczne” na lekcjach techniki.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Z dniem 1 września br. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację programu "Laboratoria Przyszłości".

To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji            i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły,     w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych              w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

e-mail

sekretariat

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

 

poczta

dla nauczycieli

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski