Z perspektywy rodzica i ucznia:

  • Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
  • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy z przygodą;
  • Odkrywanie i rzwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość młodych.

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany jest w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kolach zainteresowań jak również w przygotowaniach do konkursów.

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

  • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę;

• Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy;

  • Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych;
  • Rozwój merytoryczny nauczycieli. Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia — nic tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości

Zgodnie z regulaminem projektu szkoła zakupiła tzw. wyposażenie podstawowe. które jest obowiązkowe dla wszystkich szkół w Polsce. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

  • Drukarka 3 D z akcesoriami; Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji osiągnięć uczniów; Stacja lutownicza (do mikrokontrolerów).

Dodatkowo szkoła zakupiła sprzęt, który odpowiada naszym potrzebom i będzie wykorzystywany w realizacji podstawy programowej podczas lekcji techniki, informatyki, przyrody, geografii, matematyki, chemii, fizyki, plastyki, nauczania wczesnoszkolnego, podczas zajęć na świetlicy, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów. To między innymi:  

  • Pomoce projektowe STEAM wspomagające uczniów w twórczym rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin życia, uczące współpracy, motywujące do aktywnego uczestniczenia w procesach twórczych;
  • Mikroskopy wraz z akcesoriami, w tym z nowoczesną kamerą HD 5MP łączącą się z monitorem interaktywnym Avtek TouchScreen umożliwiającym pokazanie badanego obiektu całej klasie na żywo;  plansze dydaktyczne;  sprzęt gospodarstwa domowego do realizacji modułów "kuchnia” i "robótki ręczne” na lekcjach techniki.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Z dniem 1 września br. w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację programu "Laboratoria Przyszłości".

To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji            i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły,     w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych              w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski