Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

mgr Natasza Nowak

mgr Agnieszka Kowalik

mgr Patrycja Bugajska

 

 

sekcja plastyczna:

 

 

 

 

sekcja organizacji imprez:

BIP

cały rok szkolny

 

- losowanie szczęśliwego numerka;

- zebrania samorządów klasowych z samorządem uczniowskim;

- uaktualnianie gazetki samorządu;

- wspieranie szkolnego klubu wolontariatu;

- pomoc w organizowaniu imprez szkolnych.

CZERWIEC

 

- dzień dziecka;

- podsumowanie pracy samorządu za II półrocze

MAJ

 

- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji III maja;

- dzień matki

KWIECIEŃ

 

- obchody światowego dnia Ziemi

MARZEC

 

- dzień kobiet;

- pierwszy dzień wiosny

LUTY

 

- walentynki;

- poczta walentynkowa

STYCZEŃ

 

- dzień babci;

- dzień dziadka;

- podsumowanie pracy samorządu za I półrocze

Plan pracy samorządu uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 13 im. A. Piwowara w Dąbrowie Górniczej

GRUDZIEŃ

 

- Mikołajki,

- życzenia świąteczne

- jasełka, wigilie klasowe

LISTOPAD

 

- obchody Narodowego Święta Nie-podległości 

- wigilia św. Andrzeja

PAŹDZIERNIK

 

- dzień edukacji narodowej;

- wsparcie zbiórki karmy dla zwi-erząt

- wsparcie góry grosza

WRZESIEŃ

 

- wybór samorządu;

- opracowanie planu samorządu;

- zamieszczenie informacji na gaze-tce szkolnej oraz stronie szkoły;

- dzień chłopaka

Praca samorządu w ciągu roku szkolnego:

- organizowanie zebrań samorządu szkolnego;

- współpraca z biblioteką;

- współdziałanie z władzami szkolnymi

i wychowawcami klas;

- prowadzenie gazetki ściennej samorządu;

- udział w akcjach charytatywnych;

- współudział w uroczystościach szkolnych.

Jasełka - akademia

Mikołaj w naszej szkole

wigilia św. Andrzeja

materiały edukacyjne

zachowaj trzeźwy umysł

szkoła bez przemocy

Założenia samorządu uczniowskiego:

- przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

- ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad, reguł, nakazów i zakazów

obowiązujących w życiu społecznym;

 

 

 

 

 

 

 

 

- kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych

Trzynastka szkoła promującą zdrowie

Główne cele działalności samorządu:

- budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

- kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;

 

 

- inspirowanie do harmonijnego rozwoju.

Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej zwany także samorządem szkolnym działa na podstawie statutu szkoły oraz art. 55 ustawy o systemie oświaty. 

Samorząd uczniowski anagżuje się w wile spraw szkolnych i przekazuje swoją opinię na ich temat. Uczniowie biorą udział w organizacji akcji charytatywnych, dyskotek szkolnych i innych atrakcji, takich jak: poczta walentynkowa, dzień chłopaka, mikołajki czy dzień sportu. Pomaga także w trakcie wydarzeń promujących szkołę np.: dni otwartych dla przyszłych uczniów szkoły podstawowej.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W zebraniach samorządu biorą udział uczniowie, którzy zostali wybrani na klasowych przedstawicieli samorządu.

Poprzez samorządność szkolną uczniowie przygotowują się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, stają się współorganizatorami w życia szkoły, czują się odpowiedzialni za siebie i za innych, uczą się podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów.

schronisko dla zwierząt

hospicjum św. Tomasza Apostoła

pomaganie przez ubranie

WOŚP

góra grosza

szlachetna paczka

Samorząd szkolny wspiera działania Szkolnego Klubu Wolontariatu

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

kontakt z SP13

kalendarz

strona główna

stan powietrza

Skład samorządu uczniowskiego

 

 

Rok szkolny 2023/2024

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski