Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

e-dziennik >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

Rok szkolny 2022/2023

Skład samorządu uczniowskiego

 

Paweł Batorowski - przewodniczący

 

Maja Małysa -

zastępczyni przewodniczącego

 

stan powietrza

strona główna

kalendarz

kontakt z SP13

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

Samorząd szkolny wspiera działania Szkolnego Klubu Wolontariatu

szlachetna paczka

góra grosza

WOŚP

pomaganie przez ubranie

hospicjum św. Tomasza Apostoła

schronisko dla zwierząt

Samorząd uczniowski Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej zwany także samorządem szkolnym działa na podstawie statutu szkoły oraz art. 55 ustawy o systemie oświaty. 

Samorząd uczniowski anagżuje się w wile spraw szkolnych i przekazuje swoją opinię na ich temat. Uczniowie biorą udział w organizacji akcji charytatywnych, dyskotek szkolnych i innych atrakcji, takich jak: poczta walentynkowa, dzień chłopaka, mikołajki czy dzień sportu. Pomaga także w trakcie wydarzeń promujących szkołę np.: dni otwartych dla przyszłych uczniów szkoły podstawowej.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W zebraniach samorządu biorą udział uczniowie, którzy zostali wybrani na klasowych przedstawicieli samorządu.

Poprzez samorządność szkolną uczniowie przygotowują się do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, stają się współorganizatorami w życia szkoły, czują się odpowiedzialni za siebie i za innych, uczą się podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów.

Główne cele działalności samorządu:

- budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

- kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;

 

 

- inspirowanie do harmonijnego rozwoju.

Trzynastka szkoła promującą zdrowie

Założenia samorządu uczniowskiego:

- przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

- ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad, reguł, nakazów i zakazów

obowiązujących w życiu społecznym;

 

 

 

 

 

 

 

 

- kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych

szkoła bez przemocy

zachowaj trzeźwy umysł

materiały edukacyjne

wigilia św. Andrzeja

Mikołaj w naszej szkole

Jasełka - akademia

Praca samorządu w ciągu roku szkolnego:

- organizowanie zebrań samorządu szkolnego;

- współpraca z biblioteką;

- współdziałanie z władzami szkolnymi

i wychowawcami klas;

- prowadzenie gazetki ściennej samorządu;

- udział w akcjach charytatywnych;

- współudział w uroczystościach szkolnych.

WRZESIEŃ

 

- wybór samorządu;

- opracowanie planu samorządu;

- zamieszczenie informacji na gaze-tce szkolnej oraz stronie szkoły;

- dzień chłopaka

PAŹDZIERNIK

 

- dzień edukacji narodowej;

- wsparcie zbiórki karmy dla zwi-erząt

- wsparcie góry grosza

LISTOPAD

 

- obchody Narodowego Święta Nie-podległości 

- wigilia św. Andrzeja

GRUDZIEŃ

 

- Mikołajki,

- życzenia świąteczne

- jasełka, wigilie klasowe

Plan pracy samorządu uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej nr 13 im. A. Piwowara w Dąbrowie Górniczej

STYCZEŃ

 

- dzień babci;

- dzień dziadka;

- podsumowanie pracy samorządu za I półrocze

LUTY

 

- walentynki;

- poczta walentynkowa

MARZEC

 

- dzień kobiet;

- pierwszy dzień wiosny

KWIECIEŃ

 

- obchody światowego dnia Ziemi

MAJ

 

- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji III maja;

- dzień matki

CZERWIEC

 

- dzień dziecka;

- podsumowanie pracy samorządu za II półrocze

cały rok szkolny

 

- losowanie szczęśliwego numerka;

- zebrania samorządów klasowych z samorządem uczniowskim;

- uaktualnianie gazetki samorządu;

- wspieranie szkolnego klubu wolontariatu;

- pomoc w organizowaniu imprez szkolnych.

BIP

sekcja plastyczna:

 

 

 

 

sekcja organizacji imprez:

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

Dorota Świeboda

Natasza Nowak

Agnieszka Kowalik