Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

Zdobywam wiedzę

o wybranym zawodzie

Systematycznie pogłębiam

swoją wiedzę 

Wiem, jakie umiejętności są szczególnie przydatne

w wykonywaniu wybranego zawodu

- systematycznie je rozwijam.

Wybierając kolejną szkołę biorę pod uwagę swoje możliwości i plany.

Znam i rozwijam swoje mocne strony

Wyznaczam sobie konkretne cele

Rozwijam swoje 

zainteresowania

Podejmuję różne formy aktywności,

by zdobyć doświadczenie

Zanim podejmę decyzję o wyborze kolejnej szkoły, zbieram o niej informacje.

- organizacja wyjść i wycieczek zawodoznawczych do instytucji edukacyjnych

 

- spotkania doradcze dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum podczas dni otwartych

Doradca zawodowy

znajdź swoją drogę edukacyjno-zawodową, zaplanuj swoją przyszłość już dziś

Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w szkole udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o szkolnictwie, zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Wspólnie ze swoimi klientami (uczniami) dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, cech osobowych i możliwości fizycznych. Może sugerować, jaką wybrać szkołę, jako kolejny etap kształcenia. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy, ankiety, kwestionariusze, które pomagają uczniom poznać samego siebie i podjęć bardziej świadomie decyzję, co do dalszego etapu kształcenia.

 

Jaka jest rola doradcy zawodowego?

 

- pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych,

- udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom i uczennicom,

- organizowanie zajęć grupowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek,

- diagnozowanie predyspozycji zawodowych,

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o zawodach i rynku pracy,

- wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

informacje dla uczniów oraz rodziców:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór zawodu zależy od indywidualnych cech człowieka. To one wpływają nie tylko na to, jaki zawód wybieramy, ale również jak czujemy się wykonując określoną pracę zawodową. Zanim młody człowiek zacznie myśleć o wyborze zawodu musi najpierw poznać samego siebie. Jest to pierwszy warunek dobrego zaplanowania kariery zawodowej. Szkoła, rodzice czy profesjonalni doradcy zawodowi mogą pomóc rozpoznać swoje tzw. zasoby czyli: zainteresowania, uzdolnienia, system wartości, cechy osobowości. Daje to większą gwarancję na to, iż nie zabraknie chęci do doskonalenia swoich umiejętności, a więc do ustawicznego rozwoju

materiały archiwalne

nauka zdalna

informacje o harmonogramie egzaminów

źródło - www.sp13dg.pl

OKE Jaworzno

źródło - www.oke.jaworzno.pl

Centralna Komisja Egzaminacjna

źródło - www.cke.gove.pl

I Liceum Ogólnokształcące

im. Waleriana Łukasińskiego

w Dąbrowie Górniczej

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stefana Żeromskiego

w Dąbrowie Górniczej

III Liceum Ogólnokształcące

im. gen. Własdysława Andresa

w Dąbrowie Górniczej

V Liceum Ogólnokształcące

im. kan. Jana Zamoyskiego

w Dąbrowie Górniczej

Techniczne Zakłady Naukowe 

 

w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Technicznych

 

w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Karla Adamieckiego

w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Sportowych

im. Polskich Olimpijczyków

w Dąbrowie Górniczej

materiały edkacyjne

www.poradnia.dabrowa.pl

Szkolny doradca zawodowy współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.

System monitoringu zawodowych losów absolwentów

www.ela.nauka.gov.pl

zestawienie zawodów dla grup deficytowych, zrównoważonych oraz nadwyżkowych dla wybranego powiatu

www.barometrzawodow.pl

Mocne i słabe strony Twojego dziecka można rozpoznać za pomocą testów on line na stronie

www.indywidualni.pl

kalendarz roku szkolnego

zebrania z rodzicami

reforma edukacji narodowej

kontakt z SP nr 13

źródło: www.metis.pl

o informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 pisaliśmy tutaj

www.sp13dg.pl

więcej informacji związanych z doradztwem zawodowym można przeczytać na stronie 

www.doradztwo.ore.edu.pl

nauczycielem Doradztwa Zawodowego w SP nr 13 jest

mgr inż. Piotr Kurowski

piotr.kurowski@sp13dg.pl