więcej informacji związanych z doradztwem zawodowym można przeczytać na stronie 

www.doradztwo.ore.edu.pl

o informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 pisaliśmy tutaj

www.sp13dg.pl

źródło: www.metis.pl

kontakt z SP nr 13

reforma edukacji narodowej

zebrania z rodzicami

kalendarz roku szkolnego

Mocne i słabe strony Twojego dziecka można rozpoznać za pomocą testów on line na stronie

www.indywidualni.pl

zestawienie zawodów dla grup deficytowych, zrównoważonych oraz nadwyżkowych dla wybranego powiatu

www.barometrzawodow.pl

System monitoringu zawodowych losów absolwentów

www.ela.nauka.gov.pl

www.poradnia.dabrowa.pl

Szkolny doradca zawodowy współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.

materiały edkacyjne

Zespół Szkół Sportowych

im. Polskich Olimpijczyków

w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Karla Adamieckiego

w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Technicznych

 

w Dąbrowie Górniczej

Techniczne Zakłady Naukowe 

 

w Dąbrowie Górniczej

V Liceum Ogólnokształcące

im. kan. Jana Zamoyskiego

w Dąbrowie Górniczej

III Liceum Ogólnokształcące

im. gen. Własdysława Andresa

w Dąbrowie Górniczej

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stefana Żeromskiego

w Dąbrowie Górniczej

I Liceum Ogólnokształcące

im. Waleriana Łukasińskiego

w Dąbrowie Górniczej

Centralna Komisja Egzaminacjna

źródło - www.cke.gove.pl

OKE Jaworzno

źródło - www.oke.jaworzno.pl

informacje o harmonogramie egzaminów

źródło - www.sp13dg.pl

materiały archiwalne

nauka zdalna

Doradca zawodowy, który jest zatrudniony w szkole udziela pomocy młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia. Uwzględnia przy tym zarówno możliwości psychofizyczne, sytuację życiową jak i potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o szkolnictwie, zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.

Wspólnie ze swoimi klientami (uczniami) dokonuje przeglądu ich zainteresowań, umiejętności, uzdolnień, cech osobowych i możliwości fizycznych. Może sugerować, jaką wybrać szkołę, jako kolejny etap kształcenia. Doradcy zawodowi mogą także w razie potrzeby stosować testy, ankiety, kwestionariusze, które pomagają uczniom poznać samego siebie i podjęć bardziej świadomie decyzję, co do dalszego etapu kształcenia.

 

Jaka jest rola doradcy zawodowego?

 

- pomaganie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych,

- udzielanie porad i konsultacji indywidualnych uczniom i uczennicom,

- organizowanie zajęć grupowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów, pogadanek,

- diagnozowanie predyspozycji zawodowych,

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o zawodach i rynku pracy,

- wspieranie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

informacje dla uczniów oraz rodziców:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór zawodu zależy od indywidualnych cech człowieka. To one wpływają nie tylko na to, jaki zawód wybieramy, ale również jak czujemy się wykonując określoną pracę zawodową. Zanim młody człowiek zacznie myśleć o wyborze zawodu musi najpierw poznać samego siebie. Jest to pierwszy warunek dobrego zaplanowania kariery zawodowej. Szkoła, rodzice czy profesjonalni doradcy zawodowi mogą pomóc rozpoznać swoje tzw. zasoby czyli: zainteresowania, uzdolnienia, system wartości, cechy osobowości. Daje to większą gwarancję na to, iż nie zabraknie chęci do doskonalenia swoich umiejętności, a więc do ustawicznego rozwoju

Doradca zawodowy

znajdź swoją drogę edukacyjno-zawodową, zaplanuj swoją przyszłość już dziś

Zanim podejmę decyzję o wyborze kolejnej szkoły, zbieram o niej informacje.

Podejmuję różne formy aktywności,

by zdobyć doświadczenie

Rozwijam swoje 

zainteresowania

Wyznaczam sobie konkretne cele

Znam i rozwijam swoje mocne strony

Wybierając kolejną szkołę biorę pod uwagę swoje możliwości i plany.

Wiem, jakie umiejętności są szczególnie przydatne

w wykonywaniu wybranego zawodu

- systematycznie je rozwijam.

Systematycznie pogłębiam

swoją wiedzę 

Zdobywam wiedzę

o wybranym zawodzie

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski