Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

od 22.03.2021r. zajęcia w klasach I-VIII w trybie zdalnym, Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

pedagog szkolny

pedagog szkolny

logopeda

materiały edukacyjne

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

miejski telefon zaufania

informacje od pedagoga

Małgorzata

Szastak

 

grupa - 5

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Beata

Frączek

 

9.00 - 13.00

Gracjana
Bukowiec

 

11.00 - 16.00

Beata

Frączek

 

8.00 - 13.00

Gracjana
Bukowiec

 

11.00 - 15.30

Beata

Frączek

 

11.00 - 15.30

Gracjana
Bukowiec

 

8.00 - 12.30

Beata

Frączek

 

11.00 - 16.00

Gracjana
Bukowiec

 

8.00 - 12.30

Beata

Frączek

 

10.00 - 13.30

Gracjana
Bukowiec

 

8.00 - 11.30

godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

 

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym pracuje dwóch pedagogów:

 

- pedagog szkolny

 

pani mgr Beata Frączek

 

pani mgr Gracjana Bukowiec

 

 

 

Jeżeli zastanawiasz się czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowy, czy rozwój jego mowy przebiega bez zakłóceń lub też zauważyłaś/eś nieprawidłowości rozwojowe NIE CZEKAJ! Odpowiednio dobrane oraz wcześnie zastosowane oddziaływania terapeutyczne pomogą zapobiec w przyszłości problemom w nauce, w relacjach z rówieśnikami oraz problemami emocjonalnymi.

 

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, analizuje przyczyny trudności w nauce i niepowo-dzeniach szkolnych oraz trudności wychowawcze poprzez:

 

- obserwację zachować pojedynczych uczniów i klas (współpracuje z wychowawcą klasy)

- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych;

- udziela porad rodzicom ułatwiających rozwiązanie problemów wychowawczych;

- prowadzi analizę wyników nauczania i ocen z zachowania;

- diagnozuje środowisko ucznia.

Trudności w nauce

 

Kiedy Twoje dziecko:

 

- ma problemy w nauce;

- ma problemy w czytaniu, pisaniu, liczeniu;

- ma duże trudności w koncentrowaniu uwagi czy zapamiętywaniu;

- rozwija się wolniej lub szybciej niż jego rówieśnicy;

- ma trudności w nawiązywaniu kontaktów społe-cznych (z rówieśnikami, dorosłymi);

- sprawia trudności wychowawcze;

- jest smutne przejawia lęki i niepokój;

- nie lubi chodzić do szkoły lub przedszkola.

 

to skontaktuj się z nami.

Trudności wychowawcze emocjonalne

 

Jeżeli Twoje dziecko ma:

 

- trudności w kontaktach z rówieśnikami;

- problemy osobiste i rodzinne;

- problemy z wyborem kierunku kształcenia i zawo-du;

- problemy emocjonalne i adaptacyjne;

- zaburzenia zachowania;

- poczucie braku pewności siebie;

- lub sprawia trudności wychowawcze (doznało przemocy).

 

 

to skontaktuj się z nami.

zaloguj się do e-dziennika

Pomoc Poradni

 

Nasza szkoła współpracuje z:

 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

w Dąbrowie Górniczej, która mieści się

na ulicy 3 Maja 22

 

z poradnią można się skontaktować telefonicznie

pod numerem telefonu:

 

32 262 38 11

 

 

lub odwiedzić nas na stronie internetowej.

bezpieczne dzieci

informacje, które mogą Cię również zainteresować

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Doradca zawodowy

Rekrutacja 2019/2020

psycholog szkolny

Informacje Pedagoga Szkolnego

Motto na trudne czasy: "Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość" - przysłowie łacińskie

 

Pedagog Szkoły Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej informuje, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna - konsultacje dla rodziców, udzielana jest w formie e-mail na adres beata.fraczek@sp13dg.pl, gracjana.bukowiec@sp13dg.pl

 

Informuję, że:

- W sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracujemy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej,

Plan dyżurów telefonicznych PPP w okresie od 26.03.2020 - 03.04.2020 znajduje się na stronie PPP - Aktualności.

- W sprawach pomocy dla dzieci wspiera nas: Stowarzyszenie DAR SERCA - jest na Facebooku

- Wsparcia uczniom i ich rodzicom udziela między innymi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę