Informacje Pedagoga Szkolnego

 

Rodzicu na co dzień Twoje dziecko korzysta z Internetu - tablet, smartfon, komputer - Czy zawsze wiesz co robi Twoje dziecko w sieci?? - czytaj więcej

 

 

Motto na trudne czasy: "Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość" - przysłowie łacińskie

 

Pedagog Szkoły Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej informuje, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna - konsultacje dla rodziców, udzielana jest w formie e-mail na adres beata.fraczek@sp13dg.pl

 

Informuję, że:

- W sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracujemy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej,

Plan dyżurów telefonicznych PPP znajduje się na stronie PPP.

- W sprawach pomocy dla dzieci wspiera nas: Stowarzyszenie DAR SERCA - jest na Facebooku

- Wsparcia uczniom i ich rodzicom udziela między innymi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

psycholog szkolny

Instytucje wspierające

Doradca zawodowy

Zachowaj Trzeźwy Umysł

informacje, które mogą Cię również zainteresować

bezpieczne dzieci

Pomoc Poradni

 

Nasza szkoła współpracuje z:

 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

w Dąbrowie Górniczej, która mieści się

na ulicy 3 Maja 22

 

z poradnią można się skontaktować telefonicznie

pod numerem telefonu:

 

32 262 38 11

 

 

lub odwiedzić nas na stronie internetowej.

Trudności wychowawcze emocjonalne

 

Jeżeli Twoje dziecko ma:

 

- trudności w kontaktach z rówieśnikami;

- problemy osobiste i rodzinne;

- problemy z wyborem kierunku kształcenia i zawo-du;

- problemy emocjonalne i adaptacyjne;

- zaburzenia zachowania;

- poczucie braku pewności siebie;

- lub sprawia trudności wychowawcze (doznało przemocy).

 

 

to skontaktuj się z nami.

Trudności w nauce

 

Kiedy Twoje dziecko:

 

- ma problemy w nauce;

- ma problemy w czytaniu, pisaniu, liczeniu;

- ma duże trudności w koncentrowaniu uwagi czy zapamiętywaniu;

- rozwija się wolniej lub szybciej niż jego rówieśnicy;

- ma trudności w nawiązywaniu kontaktów społe-cznych (z rówieśnikami, dorosłymi);

- sprawia trudności wychowawcze;

- jest smutne przejawia lęki i niepokój;

- nie lubi chodzić do szkoły lub przedszkola.

 

to skontaktuj się z nami.

Jeżeli zastanawiasz się czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowy, czy rozwój jego mowy przebiega bez zakłóceń lub też zauważyłaś/eś nieprawidłowości rozwojowe NIE CZEKAJ! Odpowiednio dobrane oraz wcześnie zastosowane oddziaływania terapeutyczne pomogą zapobiec w przyszłości problemom w nauce, w relacjach z rówieśnikami oraz problemami emocjonalnymi.

 

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, analizuje przyczyny trudności w nauce i niepowo-dzeniach szkolnych oraz trudności wychowawcze poprzez:

 

- obserwację zachować pojedynczych uczniów i klas (współpracuje z wychowawcą klasy)

- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych;

- udziela porad rodzicom ułatwiających rozwiązanie problemów wychowawczych;

- prowadzi analizę wyników nauczania i ocen z zachowania;

- diagnozuje środowisko ucznia.

godziny pracy pedagoga szkolnego

PIĄTEK

 

8.00 - 13.00

CZWARTEK

 

10.00 - 16.30

00

ŚRODA

 

8.00 - 14.00

WTOREK

 

9.00 - 16.30

 

PONIEDZIAŁEK

 

8.00 -16.00

p

informacje od pedagoga

miejski telefon zaufania

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

materiały edukacyjne

logopeda

pedagog szkolny

pedagog szkolny

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski