Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

e-dziennik >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

pedagog szkolny

pedagog szkolny

logopeda

materiały edukacyjne

telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

miejski telefon zaufania

informacje od pedagoga

Małgorzata

Szastak

 

grupa - 5

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Beata

Frączek

 

8.00 - 14.00

Gracjana
Bukowiec

 

11.00 - 16.00

Beata

Frączek

 

8.00 - 12.30

Gracjana
Bukowiec

 

8.30 - 13.00

Beata

Frączek

 

11.00 - 15.30

Gracjana
Bukowiec

 

8.30 - 12.30

Beata

Frączek

 

10.00 - 13.00

Gracjana
Bukowiec

 

8.00 - 12.30

Beata

Frączek

 

9.00 - 13.00

Gracjana
Bukowiec

 

8.00 - 12.00

godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

 

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym pracuje dwóch pedagogów:

 

- pedagog szkolny

 

pani mgr Beata Frączek

 

pani mgr Gracjana Bukowiec

 

 

 

Jeżeli zastanawiasz się czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowy, czy rozwój jego mowy przebiega bez zakłóceń lub też zauważyłaś/eś nieprawidłowości rozwojowe NIE CZEKAJ! Odpowiednio dobrane oraz wcześnie zastosowane oddziaływania terapeutyczne pomogą zapobiec w przyszłości problemom w nauce, w relacjach z rówieśnikami oraz problemami emocjonalnymi.

 

Pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, analizuje przyczyny trudności w nauce i niepowo-dzeniach szkolnych oraz trudności wychowawcze poprzez:

 

- obserwację zachować pojedynczych uczniów i klas (współpracuje z wychowawcą klasy)

- udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych;

- udziela porad rodzicom ułatwiających rozwiązanie problemów wychowawczych;

- prowadzi analizę wyników nauczania i ocen z zachowania;

- diagnozuje środowisko ucznia.

Trudności w nauce

 

Kiedy Twoje dziecko:

 

- ma problemy w nauce;

- ma problemy w czytaniu, pisaniu, liczeniu;

- ma duże trudności w koncentrowaniu uwagi czy zapamiętywaniu;

- rozwija się wolniej lub szybciej niż jego rówieśnicy;

- ma trudności w nawiązywaniu kontaktów społe-cznych (z rówieśnikami, dorosłymi);

- sprawia trudności wychowawcze;

- jest smutne przejawia lęki i niepokój;

- nie lubi chodzić do szkoły lub przedszkola.

 

to skontaktuj się z nami.

Trudności wychowawcze emocjonalne

 

Jeżeli Twoje dziecko ma:

 

- trudności w kontaktach z rówieśnikami;

- problemy osobiste i rodzinne;

- problemy z wyborem kierunku kształcenia i zawo-du;

- problemy emocjonalne i adaptacyjne;

- zaburzenia zachowania;

- poczucie braku pewności siebie;

- lub sprawia trudności wychowawcze (doznało przemocy).

 

 

to skontaktuj się z nami.

zaloguj się do e-dziennika

Pomoc Poradni

 

Nasza szkoła współpracuje z:

 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

w Dąbrowie Górniczej, która mieści się

na ulicy 3 Maja 22

 

z poradnią można się skontaktować telefonicznie

pod numerem telefonu:

 

32 262 38 11

 

 

lub odwiedzić nas na stronie internetowej.

bezpieczne dzieci

informacje, które mogą Cię również zainteresować

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Doradca zawodowy

Instytucje wspierające

psycholog szkolny

Informacje Pedagoga Szkolnego

 

Rodzicu na co dzień Twoje dziecko korzysta z Internetu - tablet, smartfon, komputer - Czy zawsze wiesz co robi Twoje dziecko w sieci?? - czytaj więcej

 

 

Motto na trudne czasy: "Radź się przeszłości, kieruj się teraźniejszością, patrz w przyszłość" - przysłowie łacińskie

 

Pedagog Szkoły Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej informuje, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna - konsultacje dla rodziców, udzielana jest w formie e-mail na adres beata.fraczek@sp13dg.pl, gracjana.bukowiec@sp13dg.pl

 

Informuję, że:

- W sprawach pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracujemy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej,

Plan dyżurów telefonicznych PPP znajduje się na stronie PPP.

- W sprawach pomocy dla dzieci wspiera nas: Stowarzyszenie DAR SERCA - jest na Facebooku

- Wsparcia uczniom i ich rodzicom udziela między innymi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę