Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

e-dziennik >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

                                                                             Dąbrowa Górnicza, dn. 08.10.2020r. 


Informacja dotycząca Święta Edukacji Narodowej 


  Zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zmian.)  dzień 14 października jest Świętem Edukacji Narodowej, który jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
    W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z nauczycielami według planu klas na dany dzień.
    Świetlica szkolna jest czynna w stałych godzinach tj. od 6:30 do 17:00.

                                                                                                 

  Ewa Jakubik 

Dyrektor SP 13 

 

Informacja dotycząca Święta Edukacji Narodowej

08 października 2020