Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

www.sp13.pl

Karta rowerowa

email: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

kontakt: 32 260 00 74

Wiadomości przydatne w przygotowaniach do karty rowerowej

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek 10lat.

 

Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. W naszej szkole nad prawidłowym przebiegiem egzaminu na kartę rowerową czuwają pani mgr Jolanta Kowalik, pani mgr Dorota Mulczyk oraz pan mgr inż Piotr Kurowski.

 

Treści zgodne z podstawą programową umożliwiające przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do ubiegania się o  kartę rowerową są realizowane podczas lekcji techniki w klasie czwartej szkoły podstawowej. 

 

Zagadnienia, które warto powtórzyć przed egzaminem teoretycznym to:

 

- ogólne przepisy ruchu drogowego;

- znaki i sygnały drogowe;

- zasady poruszania się na skrzyżowaniach;

- obsługa i wyposażenie roweru;

- zagadnienia związane z pierwszą pomocą.

 

Praktyczna nauka jazdy rowerem pozostaje w gestii rodziców. Pomocny w przygotowaniu do egzaminu praktycznego jest plac manewrowy dla rowerzystów znajdujący się na osiedlu Manhattan. Trenując jazdę na rowerze można nie tylko nauczyć się utrzymać równowagę podczas jazdy ale również powtórzyć znaki drogowe oraz manewry drogowe.

 

Egzamin na  kartę rowerową składa się z dwóch części:

 

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie tekstu jednokrotego wyboru. Część teoretyczna sprawdza wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

 

Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje

do egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze.

 

Egzamin praktyczny, który polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora przed budynkiem szkolnym lub na placu manewrowym na osiedlu Manhattan.

 

Egzamin praktyczny sprawdza takie umiejętności jak:

 

- przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie;

- jazda po łukach w kształcie cyfry 8;

- hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach;

- utrzymywanie równowagi przy wolnej jeździe;

- prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i lewo, omijanie, włączanie się do ruchu.

 

Po zadanym egzaminie uczeń dostarcza nauczycielowi zajęć technicznych zdjęcie opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

komunikaty meteorologiczne

Termin egzaminu praktycznego związany jest z aktualną sytuacją pogodową i może zostać przesunięty ze względu na złe warunki pogodowe.

UWAGA

 

Osoby, które w poprzednich latach nie zdały egzaminu na kartę rowerową lub z innych przyczyn nie miały możliwości przystąpienia do egzaminu, a chcą uzyskać dokument proszone są o kontakt z jedną z trzech wymienionych wyżej osób.

Informacja 

 

Warto wiedzieć, że poprzedni egzamin na kartę rowerową w roku szkolnym 2017/2018 odbył się po raz pierwszy na planu manewrowym, który znajduje się na osiedlu Manhattan.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

zagadnienia związane z pierwszą pomocą