07 maja 2020

Komunikat - procedury korzystania z obiektu sportowego "Orlik 2012"

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku, otwarte zostają niektóre obiekty sportowe w naszym mieście. Od 8 maja będzie można korzystać z części obiektów sportowych o charakterze otwartym oraz z boisk typu „Orlik”, zachowując środki ostrożności oraz stosując się do narzuconych reguł sanitarnych.

 

Procedury dotyczące korzystania 
z obiektu sportowego „ORLIK 2012” 

przy Szkole Podstawowej nr 13 
w Dąbrowie Górniczej, ul. Aleja J. Piłsudskiego 24 
w czasie trwania pandemii koronawirusa.


Boisko czynne od 8 maja 2020 roku:
poniedziałek – piątek 15:00 – 20:00,
sobota – niedziela 9:00 – 20:00.

 

1. na boisku oprócz instruktora i trenera może przebywać maksymalnie 6 osób
2. zajęcia rozpoczynają się o równych godzinach i trwają 45 minut.
3. po zajęciach odbywa się 15-minutowa dezynfekcja obiektu sportowego (sprzęt, infrastruktura obiektu).
4. uczestnicy przychodzą na Orlik w maseczkach, w czasie zajęć maseczki są nieobowiązkowe. 
5. Dzieci do ukończenia 13 roku życia przychodzą na zajęcia z rodzicem lub opiekunem prawnym, który uczestniczy w zajęciach lub po zajęciach odbiera dziecko. Osoby towarzyszące pozostają poza obiektem.
6. od uczestników wymaga się stosowania dystansu społecznego.
7. przed zajęciami i po zajęciach obowiązkowa jest dezynfekcja rąk: środki dezynfekujące udostępnione są przez szkołę we wskazanym miejscu przez instruktora. instruktor sprawdza również temperaturę ciała uczestników zajęć.
8. dopuszcza się korzystanie z toalety po zgłoszeniu do instruktora.
9. osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
10. zabrania się zgromadzeń przed Orlikiem w oczekiwaniu na zajęcia.
11. instruktorzy pracujący na Orliku wyposażeni są w maseczki, rękawiczki ochronne, środki dezynfekujące oraz termometr do mierzenia temperatury ciała.
12. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami przed rozpoczęciem zajęć.
 

Dyrektor Szkoły

                                                         mgr Ewa Jakubik

 

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski