Dzień Bezpiecznego Internetu
03 marca 2021

Oferta PPP dla rodziców

Rodzicu!
Jeśli Twoje dziecko:
- swoim zachowaniem budzi Twój niepokój
- sprawia problemy wychowawcze
-  ma trudności w nauce
-  nie radzi sobie ze swoimi emocjami - również w aktualnej sytuacji pandemii
- ma nasilone trudności w kontaktach z rówieśnikami
-  rozwija się wolniej niż rówieśnicy – także w obszarze mowy
-  jest zdolne i chcesz pokierować jego rozwojem
-  jest dzieckiem z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym
-  wymaga pomocy w wyborze szkoły i zawodu
Jeśli potrzebujesz wsparcia w pełnieniu roli rodzicielskiej.
Jeśli Twoja rodzina znajduje się w sytuacji trudnej (rozwód, śmierć bliskiej osoby, rozłąka spowodowana pracą za granicą).

 

PRZYJDŹ DO NAS!
Zespół specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej czeka
na Ciebie:
- oferujemy bezpłatną pomoc psychologów, pedagogów oraz logopedów dla dzieci i młodzieży

- konsultujemy dzieci od urodzenia do ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej
- udzielamy informacji jak wspierać dziecko w rozwoju

- diagnozujemy poziom rozwoju dziecka, jego mocne i słabe strony, przyczyny trudności
szkolnych i wychowawczych
- pomagamy dzieciom w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu
- pomagamy rodzicom i opiekunom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych
Proponujemy spotkania w formie dostosowanej do potrzeb Twoich i Twojego dziecka
tj. konsultacje, porady indywidualne, badania diagnostyczne (psycholog, pedagog, logoppeda, doradca zawodowy), terapie indywidualne i grupowe, zajęcia warsztatowe, grupy wsparcia.

 

KORZYSTANIE Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PORADNIĘ
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
UL. 3 MAJA 22 JEST BEZPŁATNE I NIE WYMAGA SKIEROWANIA
REJESTRACJA : Tel. 322623811 ; 322625350


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową OFERTĄ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I RODZICÓW zamieszczoną na stronie internetowej naszej poradni.
W zakładce AKTUALNOŚCI zamieszczamy informacje o naszej bieżącej pracy

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski