Ferie 2021
12 listopada 2018

Polska Droga do Wolności

Od 100 lat Polska jest niepodległa,

a co my wiemy od jej drodze do niepodległości ... 

 

Symbole narodowe

 

Godłem odrodzonej Rzeczpospolitej stał się Orzeł Biały, podobny do tego z czasów ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale bez berła i jabłka w szponach. Był to zatem biały orzeł w złotej koronie z głową zwróconą w prawo, rozpostartymi skrzydłami, złotym dziobem i szponami, umieszczony na czerwonym tle. Po kilku latach zmieniono trochę postać godła i taka obowiązuje do dzisiaj. W czasie gdy Polską rządzili komuniści, w latach 1945-1989, Orzeł nie miał korony, czyli symbolu niepodległości.

 

Barwami narodowymi zostały biel i czerwień, tak jak to postanowił w 1831 roku rząd polski w czasie powstania listopadowego. Najstarszą chorągiew polską z białym orłem na czerwony tle powiewającą nad oddziałem husarii namalowano 500 lat temu na obrazie Bitwa pod Orszą. Obraz ten można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

 

Zgodnie z art. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych: orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

 

Trudniej było wybrać polski hymn narodowy. Hymnem dynastii piastowskiej była pieśń Gaude Mater Polonia (Ciesz się, Matko Polsko), ułożona z okazji ogłoszenia świętym biskupa Stanisława. Za najstarszy i pierwszy hymn Polski uważamy Bogurodzicę, śpiewaną przez rycerzy polskich przed wielkimi bitwami, między innymi pod Grunwaldem. Były także nowsze pieśni ułożone w czasie niewoli: Mazurek Dąbrowskiego, Boże coś Polskę, Rota. Żołnierze w Legionach Polskich Piłsudskiego śpiewali My, Pierwsza Brygada.

 

Ostatecznie hymnem polskim został Mazurek Dąbrowskiego, gdyż jest "pełny wiary we własne siły narodu i miłości ojczyzny". W słowach: "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy", zawarta jest nadzieja, że Polska żyć będzie tak długo, jak długo żyć będzie choć jeden Polak gotowy o nią walczyć. 

 

W tygodniu po 11 listopada będą pojawiały się na stronie artykuły, które przybliżą nam Polską drogę do wolności. W następnych artykułach poruszymy tematykę pieśni patriotycznych oraz ojców niepodległości.

 

artykuł powstał przy wykorzystaniu następujących źródeł:

Kocham Polskę, Historia Polski dla naszych dzieci, Joanna i Jarosław Szarkowie

oraz strony internetowej: www.mkidn.gov.pl

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski