12 listopada 2018
Dzień Bezpiecznego Internetu

Od 100 lat Polska jest niepodległa,

a co my wiemy od jej drodze do niepodległości ... 

 

Symbole narodowe

 

Godłem odrodzonej Rzeczpospolitej stał się Orzeł Biały, podobny do tego z czasów ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale bez berła i jabłka w szponach. Był to zatem biały orzeł w złotej koronie z głową zwróconą w prawo, rozpostartymi skrzydłami, złotym dziobem i szponami, umieszczony na czerwonym tle. Po kilku latach zmieniono trochę postać godła i taka obowiązuje do dzisiaj. W czasie gdy Polską rządzili komuniści, w latach 1945-1989, Orzeł nie miał korony, czyli symbolu niepodległości.

 

Barwami narodowymi zostały biel i czerwień, tak jak to postanowił w 1831 roku rząd polski w czasie powstania listopadowego. Najstarszą chorągiew polską z białym orłem na czerwony tle powiewającą nad oddziałem husarii namalowano 500 lat temu na obrazie Bitwa pod Orszą. Obraz ten można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

 

Zgodnie z art. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych: orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

 

Trudniej było wybrać polski hymn narodowy. Hymnem dynastii piastowskiej była pieśń Gaude Mater Polonia (Ciesz się, Matko Polsko), ułożona z okazji ogłoszenia świętym biskupa Stanisława. Za najstarszy i pierwszy hymn Polski uważamy Bogurodzicę, śpiewaną przez rycerzy polskich przed wielkimi bitwami, między innymi pod Grunwaldem. Były także nowsze pieśni ułożone w czasie niewoli: Mazurek Dąbrowskiego, Boże coś Polskę, Rota. Żołnierze w Legionach Polskich Piłsudskiego śpiewali My, Pierwsza Brygada.

 

Ostatecznie hymnem polskim został Mazurek Dąbrowskiego, gdyż jest "pełny wiary we własne siły narodu i miłości ojczyzny". W słowach: "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy", zawarta jest nadzieja, że Polska żyć będzie tak długo, jak długo żyć będzie choć jeden Polak gotowy o nią walczyć. 

 

W tygodniu po 11 listopada będą pojawiały się na stronie artykuły, które przybliżą nam Polską drogę do wolności. W następnych artykułach poruszymy tematykę pieśni patriotycznych oraz ojców niepodległości.

 

artykuł powstał przy wykorzystaniu następujących źródeł:

Kocham Polskę, Historia Polski dla naszych dzieci, Joanna i Jarosław Szarkowie

oraz strony internetowej: www.mkidn.gov.pl

Polska Droga do Wolności

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

e-mail

sekretariat

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

 

poczta

dla nauczycieli

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski