Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

napisz do nas:

 

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

odwiedź nas na stronie:

 

www.sp13dg.pl

 

poczta

dla nauczycieli

opłaty za obiady

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

rozwiń menu

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

retariat: 32 264 27 95

Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13
Godło Polski

Twoja szkoła od pokoleń

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

# najnowsze fakty, z którymi warto być na bieżąco

Logo Szkoły Podstawowej nr 13
Herb Dąbrowy Górniczej

32 260 00 74

32 264 27 95

sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

sekretariat

e-mail

sekretariat ds uczniowskich

BIP

Deklaracja Dostępności

RODO

Zaloguj się >

kontakt z SP nr 13

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

Microsoft Office 365

Twoja szkoła od pokoleń

Zebrania z rodzicami

Szanowni rodzice, prawni opiekunowie,

 

dnia 4 lutego 2019r. zapraszamy państwa na zebrania z rodzicami, które odbędą się w godzinach:

 

Szkoła Podstawowa nr 13, klasy I-VI o godzinie 16.30

 

oraz

 

klas VII i VIII SP nr 13 oraz Gimnazjum nr 5 w godzinach 17.30. 

 

Na zebraniach zostaną poruszone m. in. takie tematy jak:

 

- ważne terminy, które czekają nas w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019;

- poruszone zostaną sprawy związane z terminem egzaminów ósmoklasisty oraz klas gimna-zjalnych;

- poruszona zostanie również tematyka związana z bezpiecznymi feriami.

 

Zapraszamy

  

Dzień Bezpiecznego Internetu
01 lutego 2019