Ferie 2021
01 lutego 2019

Zebrania z rodzicami

Szanowni rodzice, prawni opiekunowie,

 

dnia 4 lutego 2019r. zapraszamy państwa na zebrania z rodzicami, które odbędą się w godzinach:

 

Szkoła Podstawowa nr 13, klasy I-VI o godzinie 16.30

 

oraz

 

klas VII i VIII SP nr 13 oraz Gimnazjum nr 5 w godzinach 17.30. 

 

Na zebraniach zostaną poruszone m. in. takie tematy jak:

 

- ważne terminy, które czekają nas w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019;

- poruszone zostaną sprawy związane z terminem egzaminów ósmoklasisty oraz klas gimna-zjalnych;

- poruszona zostanie również tematyka związana z bezpiecznymi feriami.

 

Zapraszamy

  

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski