"żegnał ich wieczorny mrok"

 

 

 

 

Oni odeszli       My pamiętamy

galeria prac

kliknij tutaj

Życzenia dla Polski

 

"... to jest moja matka, ta ziemia!

To jest moja matka, ta Ojczyzna!"

Jan Paweł II

 

Kochana Polsko - życzymy wszyscy sobie - aby nasze Państwo było jak wielkie, silne, majestatyczne, opierające się wichurom i burzom drzewo, bezpieczny dom dla wielu istnień.

 

Kolejnych 100 lat Polsko!

 

Zobacz również jak inni składali naszej Ojczyźnie życzenia

Legiony Polskie

patron Gimnazjum nr 5

Adam Piwowar

patron Szkoły Podstawowej nr 13

1918-2018 Niepodległa

Józef Piłsudski (1867-1935),

przywódca ruchu niepodległościowego, marszałek Polski.

 

Był przywódcą Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) oraz inicjatorem powstania tajnego Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego; obie organizacje stały się podstawą dla utworzonych w 1914r. brygad Legionów Polskich. 

 

Równolegle do nich Piłsudski powołał konspiracyjną Polską Organizację Wojskową (POW). W 1917r. wraz z legionistami odmówił złożenia przysięgi na "wierne braterstwo broni z wojskami Niemiec i Austrio-Węgier" co było powodem aresztowania go przez Niemców i osadzenia w twierdzy magdeburskiej. 

 

10 listopada 1918r. wrócił do Warszawy, a w kolejnych dniach (11-14 listopada) objął wojskową i polityczną władzę zwierzchniczą w kraju. 16 listopada wysłał do światowych przywódców telegram notyfikujący powstanie państwa polskiego.

 

20 lutego 1919r. objął urząd Naczelnika Państwa, który miał sprawować do wyborów. Dowodził siłami zbrojnymi w walkach o Małopolskę Wschodnią z Ukraińcami i w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920r. W tym czasie stał na na czele Rady Obrony Państwa. 

 

Był jednym z autorów zwycięstwa w bitwie warszawskiej i bitwie niemeńskiej.

 

O Legionach Polskich oraz działaniach Józefa Piłsudskiego pisaliśmy również tutaj. 23 marca 2011r. Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 13) przyjęło imię Legionów Polskich, więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Ignacy Daszyński (1866-1936),

polityk socja-listyczny, wieloletni działacz, a także przywódca partii socjalistycznej w zaborze austriackim.

 

Po wybuchu I wojny światowej wspierał utworzenie Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej.

 

7 listopada 1918r. stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, który zaproponował bardzo postępowe reformy. Został wyznaczony przez Józefa Piłsudskiego do utworzenia rządu koalicyjnego, ponieważ jednak jego kandydatura nie odpowiadała politykom prawicy Daszyński ustąpił, a rząd stworzył Jędrzej Moraczewski.

 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej był wice-premierem w rządzie Wincentego Witosa. 

Wincenty Witos (1874-1945),

działacz ludowy, od 1895r. związany ze Stronnictwem Ludowym w Galicji. 

 

Początkowo wspierał ideę Legionów Polskich, widząc w Austrio-Węgrzech gwaranta powstania polskiej państwowości.

 

Od 1915r. zaczął popierać ideę endecji zbliżenia z państwami zachodnimi.

 

Jesienią 1918r. stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, przejmującej władzę w zachodniej części zaboru austriackiego.

 

W czasie wojny polsko-sowieckiej był premierem oraz członkiem Rady Obrony Państwa 

Roman Dmowski (1864-1939),

główny twórca ruchu narodowodemokratycznego (Narodowa Demokracja, endecja), pisarz polityczny.

 

Przeciwnik ruchu rewolucyjnego, zwolennik tezy, że dla Polski większym zagrożeniem są Niemcy niż Rosja.

 

Powołał Komitet Narodowy Polski, uznany za oficjalną reprezentację dyplomatyczną Polaków.

 

Skutecznie zabiegał o utworzenie Armii Polskiej we Francji (powstała w 1917r.)

 

Był polskim delegatem na kona konferencję pokojową w Paryżu, w czasie której aktywnie zabiegał o kształt polskiej granicy zachodniej: był też sygnatariuszem traktatu wersalskiego, kończącego obrady konferencji. Dmowski uważał, dla młodego państwa polskiego będzie lepiej, jeśli jego granice nie zostaną, zbyt rozciągnięte w kierunku wschodnim, a wszystkie mniejszości narodowe się zasymilują.

 

W czasie wojny polsko-sowieckiej wchodził w skład Rady Obrony Państwa.

tweety związane
z życzeniami dla Polski

obejrzyj prezentację

W związku z realizacją

gminnego projektu

"Dąbrowa dla Niepodległej" pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pragniemy przedstawić Państwu prezentację multimedialną w której możecie Państwo zobaczyć jak społeczność naszej szkoły uczciła 100. rocznicę odzyskania niepodległości

przez Polskę 

źródło: www.ipn.gov.pl

Pamięć o 11 listopada to szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to hołd składany w postaci pamięci czasu minionego.

To także obowiązek Polaków jako ludzi szanujących wolność narodów. Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę.

Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając w tej walce często wartość najcenniejszą – swoje życie.

 

- Józef Piłsudski (1867-1935),

- Ignacy Daszyński (1866-1936),

- Roman Dmowski (1864-1939),

- Wincenty Witos (1874-1945)

- Wojciech Korfanty (1873-1939)

- Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)

 

"Jesteśmy różni pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna dla której chcemy żyć i pracować".

 

R.Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka (1903)

 

 

 

Materiały przygotowane na podstawie wystawy

#Moja Niepodległa oraz strony www.ipn.gov.pl 

Wystawy można zobaczyć

m. in w Krakowie oraz Żywcu.

Ojcowie Niepodległości 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

"Być wolnym ... to nic ale odzyskać wolność - to niebo"

Ministerstwo Edukacji Narodowej

MAZUREK DĄBROWSKIEGO
(POLSKI HYMN NARODOWY)


Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.


Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.


Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski...


Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz Dąbrowski...


Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
„Słuchaj jeno, pono nasi,
Biją w tarabany”.
Marsz, marsz Dąbrowski... 

Uroczysta akademia z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej odbyła się w piątek 9 listopada br. (relację z tego wydarzenia można było śledzić tutaj.)

 

Na trzeciej lekcji uczniowie klas młodszych uczestniczyli w montażu słowno-muzycznym, który został przygotowany przez uczniów naszej szkoły, którzy w przejmujący sposób przedstawili historię dziejów naszego kraju.   

 

Na dużej sali gimnastycznej o godzinie 11.11 cała społeczność uczniowska, Dyrekcja, nauczyciele oraz zaproszeni goście, równo o godzinie 11.11 uroczyście odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Było to włączenie się do bicia "Rekordu dla Niepodległej" - inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani Dyrektor mgr Ewa Jakubik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List od pani minister dostępny jest tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste obchody zwieńczyła akademia przygotowana przez naszych uczniów i nauczycieli, której na 5 lekcji wysłuchali uczniowie klas starszych szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dało się w niej poczuć ducha wspólnoty, jedności, przywiązania do Ojczyzny i patriotycznych wartości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec uroczystości pani wicedyrektor mgr Jolanta Kowalik oraz ks. proboszcz Bronisław Chaładyn podziękowali uczniom za piękną cześć artystyczną przygotowaną w ramach obchodów Dąbrowa dla Niepodległej.

 

Akademia stała się dla społeczności naszej szkoły ciekawą, wzruszającą lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc w niej daliśmy wyraz pamięci o tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

 

Działania towarzyszące to m. in.:

 

- wystawa prac wykonanych przez uczniów szkoły podstawowej, która ozdobiła korytarz naszej szkoły. Koordynatorką była pani mgr Dorota Widórska;

 

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom dziękujemy za aktywne uczestnictwo we wszystkich projektach w ramach akcji "Dąbrowa dla Niepodległej".

 

Szczególne podziękowania należą się panią odpowiedzialnym za przygotowanie tej ciekawej lekcji historii - pani mgr Patrycji Bugajskiej, pani mgr Arianie Bejmie-Woźniczka, pani mgr Weronice Skrzekowskiej za przygotowanie chóru pani mgr Agnieszcze Będkowskiej. 

 

Zdjęcia oraz filmy wykonane zostały przez panią mgr Ariane Bejme-Woźniczka oraz pana mgr inż. Piotra Kurowskiego.

 

Projekt wizualny strony związanej z obchodami wykonał mgr inż. Piotr Kurowski. 

 

Wkrótce podstrona zostanie uaktualniona o zdjęcia i filmy z wyżej opisanej akademii. A po bokach strony pojawią się plakaty, które zdobyły okna naszej szkoły w ten uroczysty dzień.

 

1918-2018 Niepodległa

 

email: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

kontakt: 32 260 00 74

1918-2018 Niepodległa

www.sp13dg.pl

Twoja szkoła od pokoleń

Microsoft Office 365

Całodobowa infolina NFZ dotycząca koronawirusa: 800 190 590

kontakt z SP nr 13

e-dziennik >

RODO

Deklaracja Dostępności

BIP

sekretariat ds uczniowskich

sekretariat

32 264 27 95

32 260 00 74

Herb Dąbrowy Górniczej
Logo Szkoły Podstawowej nr 13

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

w Dąbrowie Górniczej

Twoja szkoła od pokoleń

Godło Polski
Zdjęcie przedstawiające Szkołę Podstawową nr 13

retariat: 32 264 27 95

mail: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

rozwiń menu

ficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej

tariat ds. uczniowskich: 32 260 00 74

a Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara - Twoja szkoła od pokoleń

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" -  Seneka Młodszy

opłaty za obiady

napisz do nas:

 

sekretariat@sp13.dg.pl

sekretariat:

tel./fax.: 32 264 27 95

sekretariat ds. uczniowskich: tel.: 32 260 00 74

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Adama Piwowara

41-303 Dąbrowa Górnicza

Copyright 2018 Szkoła Podstawowa nr 13 w Dąbrowie Górniczej

Website by Piotr Kurowski